Opname

Dag van de Opname

Op de dag van uw opname meldt u zich bij de informatiebalie in de Serrehal en neemt u plaats op de blauwe banken. Een gastvrouw of -heer van de Unie Van Vrijwilligers (UVV) haalt u op en brengt u naar de verpleegafdeling. U mag iemand meenemen om u te begeleiden.

Wat neemt u mee?

  • uw patiëntenplaatje (ponsplaatje)
  • medicijnen en een actueel overzicht van de medicijnen die u gebruikt
  • heeft u een geneesmiddelenpaspoort en/of een kaart van de Trombosedienst, neem deze dan ook mee
  • dieetvoorschriften
  • ondergoed, nachtkleding, kamerjas en pantoffels
  • mag u uit bed, neem dan makkelijke kleding mee en makkelijke schoenen met veters
  • toiletartikelen
  • uw leesbril of gehoorapparaat
  • boek, tijdschrift, schrijfgerei.

Wij adviseren u voorzichtig te zijn met het meenemen van waardevolle spullen zoals sieraden, laptop, mobiele telefoon en geld. U krijgt de beschikking over een nachtkastje, maar dit is niet afsluitbaar. Als ziekenhuis zijn wij niet verantwoordelijk voor het zoekraken van uw eigendommen.

Uitstel opname

Het kan voorkomen dat uw opname of operatie moet worden uitgesteld. De reden hiervoor kan zijn dat er een spoedoperatie moet plaatsvinden of dat er geen bed beschikbaar is op de afdeling. Bent u nog thuis, dan zullen wij u zo snel mogelijk van het uitstel op de hoogte stellen en een nieuwe datum met u afspreken. Ook als u opgenomen bent, kan het zijn dat de operatie alsnog niet door gaat. Dit kan te maken hebben met medische redenen bijvoorbeeld als u grieperig bent of als uw bloed niet goed is. Ook kan het zijn dat het operatieprogramma van die dag door onvoorziene omstandigheden te lang is uitgelopen. Wij streven ernaar u zo snel mogelijk opnieuw op te roepen.

Opnamegesprek met verpleegkundige

Na aankomst op de verpleegafdeling heeft u een opnamegesprek met de verpleegkundige.De verpleegkundige bespreekt met u de dagelijkse gang van zaken op de afdeling en stelt u enkele vragen die van belang zijn voor uw opname. Uiteraard kunt u zelf ook vragen stellen. Mochten er bijzonderheden zijn waarmee rekening gehouden moet worden, zoals bijvoorbeeld overgevoeligheid voor jodium, pleisters of medicijnen, of u gebruikt een speciaal dieet, dan kunt u dit aangeven.

Polsbandje

Bij opname in het ziekenhuis ontvangt u van de verpleegkundige een polsbandje met uw naam en geboortedatum. Het dragen van het polsbandje is verplicht en dient als identificatiemiddel zodat u bijvoorbeeld niet verwisseld wordt met een andere patiënt. Het polsbandje is ook voorzien van een unieke barcode (streepjescode). Met behulp van een scanner, een computer en de barcode op uw polsbandje kan de arts en/of de verpleegkundige u veilig die medicijnen toedienen die u daadwerkelijk nodig heeft.

Medicijnen

Het is belangrijk dat u de arts de medicijnen laat zien die u thuis gebruikt. Het kan voorkomen dat u in het ziekenhuis korte tijd uw eigen medicijnen gebruikt. Als u in het ziekenhuis medicijnen krijgt, neem deze dan direct na het uitdelen in. Want de uitdeeltijden zijn met opzet zodanig over de dag verdeeld dat de medicijnen gelijkmatig kunnen werken. Voor informatie over het gebruik of het medicijn zelf, kunt u terecht bij de verpleegkundige, of bij de zaalarts.

Contactpersoon familie

De verpleegkundige vraagt u wie u als contactpersoon van uw familie wilt benoemen. Na een onderzoek of ingreep kan deze persoon naar uw welzijn informeren bij de verpleging van de afdeling. Dit om te voorkomen dat verpleegkundigen hetzelfde verhaal diverse keren moeten vertellen. Uw familie en vrienden kunnen dan met uw contactpersoon bellen, wanneer zij willen weten hoe het met u gaat.

Verpleegafdeling

Vrijwel elke verpleegafdeling heeft een verpleegkundige staf die bestaat uit een afdelingshoofd en een of meer unit-leiders. De verpleegkundigen zijn 24 uur per dag aanwezig en zijn uw eerste aanspreekpunt voor uw vragen of problemen.

Verder heeft een verpleegafdeling verschillende één-, twee- of  vierpersoonskamers. De één- en vierpersoonskamers zijn voorzien van een toilet, was- en doucheruimte. De tweepersoonskamers hebben een toilet en een ruimte met een wastafel. Patiënten kunnen verder de douches of de badkamer op het ganggedeelte gebruiken.

Safety checklist

Op verschillende momenten tijdens uw opname stellen de artsen en verpleegkundigen u aan de hand van de 'safety checklist' verschillende vragen. Dit is nodig om te controleren of alle medische informatie over u beschikbaar is. Mogelijk wordt u op meer momenten dezelfde vraag gesteld (bijvoorbeeld uw naam, geboortedatum en welke operatie men gaat doen). De vragen kunnen de indruk wekken dat we het niet zeker weten. De herhaling is echter bedoeld om het juist zeker te weten en ervoor te zorgen dat we u goed kunnen behandelen en verzorgen. De safety checklist wordt door veel ziekenhuizen wereldwijd gehanteerd. Check en dubbelcheck verkleint de kans op fouten..

Wat vindt u van deze pagina?