Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Het ontslagbeleid van het Maastricht UMC+ is erop gericht de patiënt naar huis te laten gaan zodra dat mogelijk is. Het behandelend team beoordeelt dit altijd. Soms betekent dit dat u nog niet helemaal de oude bent en thuis nog enige vorm van professionele hulp nodig hebt, bijvoorbeeld verpleegkundige zorg of huishoudelijke hulp. De aanvraag van deze hulp wordt vanuit het ziekenhuis in gang gezet.

Het is belangrijk dat u zich realiseert dat uw verblijf in het ziekenhuis misschien korter duurt dan u had gedacht. Uw arts informeert u zo snel mogelijk over de datum waarop u het ziekenhuis kunt verlaten. Dan kunt u uw familieleden tijdig op de hoogte stellen van uw ontslag uit het ziekenhuis. Ook uw huisarts krijgt bericht over de ontslagdatum.

Opname in een verpleegkliniek

In enkele gevallen kunnen patiënten niet meteen naar huis omdat nog uitgebreide zorg nodig is. Dan is een tijdelijke opname in een verpleegkliniek of eventueel in een bejaardenhuis nodig. Ook deze aanvraag wordt vanuit het ziekenhuis geregeld. Woont u buiten de regio Heuvelland, dan wordt uw zorgvraag gemeld aan de organisatie bij u in de regio.

Vertrekdag

Wij vragen u op de dag dat u het ziekenhuis verlaat, niet langer op uw kamer te blijven dan echt nodig is. Kijkt u alstublieft na of u geen spullen vergeet. Eigendommen van het ziekenhuis kunt u bij de betreffende afdeling of bij de verpleegkundige inleveren.

Voor uw vertrek vindt er altijd nog een ontslaggesprek plaats met uw arts en een verpleegkundige. U kunt dan vragen stellen. De arts vertelt u ook aan welke voorschriften u zich eventueel thuis dient te houden.

Taxi/ambulance

Als u naar huis mag, bent u zelf verantwoordelijk voor uw vervoer naar huis. Alleen patiënten met een medische indicatie, afgegeven door uw behandelend arts, worden vervoerd met de ambulance. Dit wordt geregeld door de verpleegkundige van de afdeling. 

U kunt zelf eventueel een taxi bellen. Vraag bij uw eigen zorgverzekering na of u in aanmerking komt voor taxivergoeding!

Terug voor controle

Bij ontslag wordt er indien nodig een controle-afspraak voor u geregeld op de polikliniek..

Sluit de enquête