Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Deelnemen aan onderzoek

Ademtest voor peuters

Is het astma of ‘gewoon’ een virusje? Bij jonge kinderen is dat moeilijk te bepalen. Daardoor krijgen kinderen niet altijd de juiste behandeling met mogelijk schade aan de longen als gevolg. Daar willen we verandering in brengen. Daarom onderzoeken we of een ademtest een vroege diagnose van astma mogelijk maakt. Hiervoor zijn we op zoek naar deelnemers van 2 of 3 jaar oud.

Ongeveer vier op de tien kinderen onder de zes jaar hebben last van hoestklachten, benauwdheid en/of piepen. Jonge kinderen hebben nu eenmaal nog niet zo’n sterke afweer en lopen soms wel tien tot twaalf keer per jaar een virusinfectie op. Gelukkig groeien twee op de drie van deze groep inderdaad over de klachten heen. Zij hadden dan alleen last van piepen door een virus. Maar de rest heeft minder geluk en krijgt astma. Op dit moment kunnen we pas op vijf- à zesjarige leeftijd écht vaststellen of een kind astma. Tot die tijd krijgen kinderen met astma daardoor niet altijd de juiste medicijnen of te weinig van een medicijn. Dat is een groot probleem, want zo kunnen hun longen schade oplopen. Daarnaast krijgen kinderen die uiteindelijk géén astma hebben soms wel astmamedicijnen, terwijl ze daar geen baat bij hebben. Ook leidt dit tot onzekerheid bij patiënten, ouders en behandelaars.

Eerder een betrouwbare diagnose


In eerder onderzoek hebben wij gevonden dat met een ademtest wel een betrouwbare astmadiagnose bij jonge kinderen mogelijk is. Met deze ademtest vangen we de uitademingslucht op in een ballon terwijl het kind gedurende enkele minuten rustig ademhaalt. Er is dus hoop voor jonge kinderen met luchtwegklachten en hun ouders. Met dit onderzoek willen we de laatste stap zetten naar de toepassing van de ademtest in de dagelijkse praktijk. We willen weten of het gebruik van de ademtest écht leidt tot gezondheidswinst en besparing van zorgkosten.

Is uw kind 2 of 3 jaar oud en denkt u eraan hem of haar te laten meedoen aan dit onderzoek? Lees dan hieronder verder. Of bent u zorgverlener en denkt u dat uw patiënt in aanmerking komt om mee te doen aan het onderzoek? Lees dan ook hieronder verder. U kunt ook altijd contact opnemen met de onderzoekers voor vragen of overleg. Telefoonnummer en e-mailadres ziet u aan de rechterkant van deze pagina. 

 

Uw kind laten deelnemen aan de studie

 • Mag mijn kind meedoen aan het onderzoek?

  Als uw kind 2 of 3 jaar oud is en als een arts en/of verpleegkundige heeft vastgesteld dat uw kind last heeft van piepen en/of benauwdheid. 

  In een aantal specifieke situaties kan uw kind niet deelnemen aan het onderzoek, bijvoorbeeld als hij of zij bekend is met een andere chronische ziekte. Als u contact opneemt met de onderzoekers zullen wij deze specifieke situaties met u bespreken en bepalen of uw kind definitief mee kan doen.

 • Hoe verloopt het onderzoek?

  Stap 1: verdeling groepen
  Wij verdelen de kinderen die meedoen aan de studie in drie groepen.

  1. Behandelingsgroep: bij deze kinderen wordt de ademtest aan het begin afgenomen, om te bepalen of de het kind astma heeft of last heeft van 'viraal piepen'. Kinderen met astma zullen behandeling met astmamedicatie krijgen en -afhankelijk van de ernst- doorverwezen worden naar een specialist. Kinderen met ‘viraal piepen’ in de behandelingsgroep kunnen vaak goed behandeld worden in de huisartspraktijk.
  2. Standaard zorg groep: kinderen in deze groep krijgen de behandeling zoals tot nu toe gebruikelijk.
  3. Een groep met kinderen zonder klachten.

  Stap 2: metingen
  Aan het begin van het onderzoek wordt u uitgenodigd om naar het ziekenhuis te komen voor een meting. Een meting duurt maximaal 60 tot 90 minuten en bestaat uit verschillende onderdelen, namelijk: de ademtest, een longfunctietest, het invullen van vragenlijsten, verzamelen van slijm uit de neus/keelholte, en het inleveren van ontlasting van uw kind. Onze ervaring vanuit eerdere onderzoeken is dat deze metingen meestal als weinig belastend worden ervaren. Elk jaar wordt deze meting herhaald. Ook willen we helemaal aan het begin en aan het einde van het onderzoek bloed afnemen bij uw kind.

  Naast het deelnemen aan de metingen, willen wij ook medische gegevens verzamelen uit het dossier van uw kind. Het gaat hier onder andere over gegevens betreffende medicatiegebruik, groei, en klachten gerelateerd aan het onderwerp van dit onderzoek.

  Stap 3: vragenlijsten via website
  Om de 3 maanden zal u gevraagd worden via een website vragenlijsten in te vullen. Deze vragenlijst gaat over de gezondheid en ziektes van uw kind in het algemeen, en over de aanwezigheid van recente luchtwegklachten bij uw kind.

  Aan het einde van het onderzoek worden alle uitslagen met u en uw huisarts gedeeld.

 • Wat mag mijn kind wel en niet doen bij deelname?

  Wij vragen u om in de vier weken voor de eerste ademtest indien mogelijk geen onderhoudsmedicatie aan uw kind te geven. Met onderhoudsmedicatie bedoelen wij het pufje wat uw kind dagelijks gebruikt (bijvoorbeeld: flixotide, Qvar, seretide). Het is belangrijk het stoppen van de medicatie altijd eerst met uw huisarts of kinderarts te bespreken. Als u bij uw kind de onderhoudsmedicatie niet kunt of wilt stoppen, kunt u alsnog meedoen aan dit onderzoek.

   

 • Hoe lang duurt het onderzoek?

  Het onderzoek stopt als uw kind 6 jaar is. Het duurt dus maximaal 4 jaar.

 • Waarom zou mijn kind meedoen aan het onderzoek?

  Het voordeel kan zijn dat door het onderzoek de diagnose duidelijker wordt. Ouders en kinderen in de ‘behandelingsgroep’ krijgen deze uitslag aan het begin van het onderzoek. In de standaard zorggroep worden alle uitslagen aan het einde van het onderzoek bepaald en aan ouders en behandelend dokter meegedeeld. Het nadeel is dat u en uw kind jaarlijks naar het ziekenhuis moeten komen en dat u gevraagd wordt tussendoor de vragenlijsten in te vullen.

  Als uw kind deelneemt aan het onderzoek, dragen uw kind en u zo bij aan de laatste stap tot het toepassen van de ademtest in het dagelijks gebruik. Wij denken dat daar in de toekomst veel kinderen mee geholpen zullen zijn. 

Deze inhoud is gedeactiveerd totdat cookies zijn geaccepteerd

Zorgprofessionals

 • Studieopzet

  De ADEM2 studie is een randomised controlled trial (RCT) waarbij piepende/zagende peuters worden gerandomiseerd in een interventiegroep en een controlegroep. De interventiegroep ontvangt de ademtest uitslag (zowel ouders als huisarts), waarbij de waarschijnlijkheidsdiagnose ‘astma’ óf ‘viral wheeze/episodisch piepen’ wordt gegeven met daarbij behorende behandeladviezen. Bij de waarschijnlijkheidsdiagnose astma kan je optimale astmacontrole nastreven en evt. behandeling intensiveren, bij een ‘viral wheeze’ diagnose zal je wat meer terughoudend zijn met inhalatiecorticosteroïden (ICS) of wellicht eerder ICS stoppen. In de controlegroep wordt de ademtest wel afgenomen maar niet direct bepaald. Alle peuters worden opgevolgd tot de leeftijd van 6 jaar. Daarbij wordt gekeken hoe het met de gezondheid van deelnemer gaat middels vragenlijsten, longfunctie bij een jaarlijks bezoek tot de leeftijd van 6 jaar.

  Daarnaast wordt er ook gekeken naar de pathogenetische oorzaken in het ontwikkelen van astma in bij deze jonge kinderen. Er zal worden gekeken naar het microbioom (nasale swabs en feaces), bloed (immunologische cellen, genexpressie en epigenetica), om zo een inzicht te krijgen in het ontstaan van astma. 

 • Deelnemende Centra

  Er zijn in Nederland drie centra waarbij de metingen worden uitgevoerd, het hoofdonderzoekcentrum Medisch Universitair Centrum Maastricht, het Radboud Universitair Medisch Centrum en het Universitair Medische Centrum Groningen. Daarbij werken we samen met wervende centra zoals perifere ziekenhuizen, huisartsenpraktijken, huisartsenposten en consultatiebureaus.

 • Eerder onderzoek
  1. Klaassen EM, van de Kant KD, Jöbsis Q, van Schayck OC, Smolinska A, Dallinga JW, van Schooten FJ, den Hartog GJ, de Jongste JC, Rijkers GT, Dompeling E. Exhaled biomarkers and gene expression at preschool age improve asthma prediction at 6 years of age. Am J Respir Crit Care Med. 2015 Jan 15;191(2):201-7. 
  2. Smolinska A, Klaassen EM, Dallinga JW, van de Kant KD, Jobsis Q, Moonen EJ, van Schayck OC, Dompeling E, van Schooten FJ. Profiling of volatile organic compounds in exhaled breath as a strategy to find early predictive signatures of asthma in children. PLoS One. 2014 Apr 21;9(4):e95668. doi: 10.1371/journal.pone.0095668. 
  3. Bannier MA, van de Kant KD, Jöbsis Q, Dompeling E. Biomarkers to predict asthma in wheezing preschool children. Clin Exp Allergy. 2015 Jun;45(6):1040-50. 
 • Is mijn patiënt mogelijk geschikt?
  Inclusie criteria voor de studie zijn:
  • Leeftijd 2-3 jaar 
  • Aanwezigheid van klachten van piepen en/of benauwdheid geobjectiveerd door een arts en/of verpleegkundige
  Exclusie criteria voor de studie zijn:
  • <1 maand voor de test het gebruik van systemische corticosteroïden en/of antibiotica 
  • Bekend met andere chronisch inflammatoire ziekte dan astma (bijvoorbeeld IBD, auto-immuunziektes of reumatische artritis)
  • Bekend met andere chronische ziekte dan astma (bijvoorbeeld cardiale ziekte, congenitale longziekte, nier- of leverziekte)
  • Verstandelijke handicap/ onmogelijk om de studie procedures uit te voeren

  Mocht u twijfelen over een specifieke patiënt, aarzel dan niet om contact op te nemen met de onderzoekers 

Contact

neem contact met ons op als u vragen heeft over de studie of uw kind wilt laten deelnemen:
06-50039825
ADEM2studie.kindergeneeskunde@mumc.nl

Sluit de enquête