Een schadeclaim en/of aansprakelijkheidsclaim indienen

Schadeclaim / Aansprakelijkstelling

Wanneer u van mening bent dat schade is ontstaan door het handelen van medewerkers van het Maastricht UMC+, dan kunt u het Maastricht UMC+ daarvoor aansprakelijk stellen via een brief of ingevuld Formulier aansprakelijkstelling Maastricht UMC+ 
Om onderzoek te kunnen doen naar de aansprakelijkstelling verzoeken wij u tevens een kopie van het identiteitsbewijs te sturen en een ingevulde en ondertekende machtiging tot het opvragen van relevante medische gegevens. Hiervoor kunt u gebruikmaken van bijgaand formulier: medische machtiging
Het formulier aansprakelijkstelling, de ondertekende machtiging en kopie van uw ID kunt u sturen aan:

Maastricht UMC+
T.a.v. directeur Patiëntenzorg
Postbus 5800
6202 AZ Maastricht
of per e-mail: aansprakelijkheid@mumc.nl

Het Maastricht UMC+, de medisch specialisten en de overige medewerkers van het Maastricht UMC+ zijn verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid bij Everest Insurance (Ireland) DAC.

Beschadiging of vermissing eigendommen

Wanneer sprake is van zaakschade, bijvoorbeeld beschadigde of zoekgeraakte eigendommen, kan een beroep worden gedaan op de WA-verzekering van het Maastricht UMC+. U kunt  het Meldingsformulier beschadiging/vermissing eigendommen invullen en sturen aan:

Maastricht UMC+
Postadres: Postbus 1369, 6201BJ  Maastricht
Telefoon: 043 – 351 11 28 of 06 – 11 01 52 74
Of het ingevulde formulier mailen naar beveiliging@mumc.nl
Bezoekadres: P. Debijelaan 25, 6229HX  Maastricht (Provisorium)

Sluit de enquête