Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Klacht indienen

Een schadeclaim en/of aansprakelijkheidsclaim indienen

Schadeclaim / Aansprakelijkstelling

Wanneer u van mening bent dat schade is ontstaan door het handelen van medewerkers van het Maastricht UMC+, dan kunt u het Maastricht UMC+ daarvoor aansprakelijk stellen via een brief of ingevuld Formulier aansprakelijkstelling Maastricht UMC+ geadresseerd aan:

Maastricht UMC+
T.a.v. directeur Patiëntenzorg
Postbus 5800
6202 AZ MAASTIRCHT

of per e-mail: aansprakelijkheid@mumc.nl

Het Maastricht UMC+, de medisch specialisten en de overige medewerkers van het Maastricht UMC+ zijn verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid bij Everest Insurance (Ireland) DAC.

Beschadiging of vermissing eigendommen

Wanneer sprake is van zaakschade, bijvoorbeeld beschadigde of zoekgeraakte eigendommen, kan een beroep worden gedaan op de WA-verzekering van het Maastricht UMC+. U kunt daartoe het Meldingsformulier beschadiging/vermissing eigendommen invullen en indienen bij:

Aon Maastricht UMC+
Bezoekadres: P. Debijelaan 25, 6229HX  Maastricht (Provisorium)
Postadres: Postbus 1369, 6201BJ  Maastricht
Telefoon: 043 – 351 11 28 of 06 – 11 01 52 74

Of het ingevulde formulier mailen naar rudolf.gokemeijer@aon.nl

Sluit de enquête