Uw klacht bespreken bij patiëntenservice

Als u liever met iemand anders dan de direct betrokken medewerkers wilt praten over uw klacht, dan kan dat met de communicatiemedewerkers van patiëntenservice. Zij gaan uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk met uw klacht om en helpen u graag, kosteloos, verder.

Er zijn diverse mogelijkheden met betrekking tot uw klacht, namelijk:

  • de communicatiemedewerker maakt een notitie van uw klacht en geeft deze door aan het management van de betreffende afdeling. Ook wordt uw klacht doorgegeven aan de klachtenfunctionaris, tenzij u aangeeft dat een notitie voor het management van de betreffende afdeling voor u volstaat.
  • de communicatiemedewerker brengt u eventueel in contact met de klachtenfunctionaris en zal u, indien nodig, wijzen op de akkoordverklaring beroepsgeheim. Met dit formulier geeft u toestemming aan de klachtenfunctionaris en de bij de klacht betrokken medewerker tot inzage in uw medisch dossier. Daarbij gaat het alleen om dát deel van het dossier dat van belang is om uw klacht te kunnen afhandelen. Daarnaast ontslaat u met de akkoordverklaring de behandelaren van hun beroepsgeheim, zodat zij aan de klachtenfunctionaris de informatie kunnen verstrekken die van belang is voor het afhandelen van uw klacht.

Waar vind ik het Patiëntenservice

U vindt patiëntenservice in de Serrehal op niveau 1. Bekijk de looproute op de interactieve plattegrond.

Sluit de enquête