Patiëntenpas / ponsplaatje

Bij een bezoek aan het ziekenhuis heeft u altijd een patiëntenpasje nodig. Op het patiëntenpasje staan uw naam, geboortedatum en enkele nummers die nodig zijn voor interne administratie (zoals uw patiëntennummer en iSoft-nummer).

Bent u niet eerder in het Maastricht UMC+ geweest voor onderzoek of behandeling? Laat dan vóór u naar uw afspraak gaat een patiëntenpas maken bij het Servicepunt patiëntenregistratie. Hierbij wordt uw burgerservicenummer geregistreerd. LET OP: U heeft hiervoor een geldig legitimatiebewijs nodig (paspoort, Nederlands rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument).

U vindt het Servicepunt patiëntenregistratie op niveau 1 op het Poliplein (zie de interactieve plattegrond). Het Servicepunt is op werkdagen geopend van 07.30 tot 17.00 uur.
Telefoon: 043 - 387 68 33 of 043 - 387 68 34.
E-mail: pr@mumc.nl.

Neem voor het maken van een patiëntenpas het volgende mee:

  • de gegevens van uw ziektekostenverzekering (een verzekeringspasje of polisblad)
  • een geldig legitimatiebewijs (paspoort, Nederlands rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument).

De medewerkers van het Servicepunt patiëntenregistratie voeren uw gegevens in en u krijgt direct een patiëntenpasje mee met daarop uw eigen patiëntnummer (het SAP-nummer). Bij inschrijving wordt meteen een pasfoto van u gemaakt. Deze foto wordt opgenomen in uw medisch dossier.

Nieuw telefoonnummer of adres? Nieuwe huisarts of zorgverzekeraar?

Krijgt u een nieuw telefoonnummer of een nieuw adres? Verandert u van huisarts of zorgverzekeraar? Wilt u toestemming geven of intrekken voor gebruik van uw mailadres voor post vanuit of namens MUMC+?
Geef de wijzigingen zo snel mogelijk de door aan het Servicepunt patiëntenregistratie. Dan kan telefonisch of per e-mail: 043 - 387 68 33 of 043-387 68 34 / pr@mumc.nl.

Wordt u opgenomen?

Krijgt u een nieuw telefoonnummer of adres en staat u op de wachtlijst voor opname? Geef uw nieuwe nummer of adres dan óók door aan het Opnamebureau: T 043 - 387 73 30.

Wilt u een overzicht van uw ziekenhuisbezoeken?

Wilt u een overzicht van uw ziekenhuisbezoeken, bijvoorbeeld voor de Belastingdienst of uw zorgverzekeraar? Meer informatie hierover vindt u op de pagina Overzicht ziekenhuisbezoeken

Sluit de enquête