Hoe stuurt u uw aanvraag terug?

Controleer of uw aanvraag compleet is. Met handtekening en kopie van een identiteitsbewijs. Bent u gemachtigd om informatie op te vragen? Let dan ook of de machtiging in het formulier is ingevuld. Dan hebben we een kopie van uw identeitsbewijs nodig, maar ook van degene die u gemachtigd heeft.

U kunt uw ingevulde en ondertekende aanvraagformulier bij ons indienen via:
e-mail:            medischdossier.patientenzorg@mumc.nl
of per post naar:   
Maastricht UMC
Expertise-eenheid Kwaliteit, Innovatie en Onderzoek
Afdeling Medische Gegevensverstrekking
Antwoordnummer 126
6200 WC Maastricht

Kopie Identiteitsbewijs

Let op! voeg altijd een kopie van uw een kopie van uw identiteitsbewijs toe. Wij willen voorkomen dat uw gegevens in verkeerde handen terechtkomen.  Met een kopie van uw identiteitsbewijs kunnen we uw identiteit vaststellen. Daarna vernietigen we deze kopie.  Stuur uw kopie altijd veilig om misbruik te voorkomen. De Rijksoverheid heeft daarvoor een aantal tips.         

Sluit de enquête