Onze medewerkers van Maastricht UMC+ houden uw medische gegevens bij. Dat is uw medisch dossier.  Hierin staan:

 • persoonlijke gegevens en aantekeningen over uw gezondheidstoestand
 • gegevens over onderzoeken en behandelingen. Bijvoorbeeld operatieverslagen, röntgenfoto’s, uitslagen van onderzoeken en brieven van en aan uw huisarts.
Uw medische gegevens bekijken of aanvragen

U mag uw medische gegevens bekijken of een kopie van (een deel) van uw dossier krijgen. Hieronder kunt u kiezen uit een aantal opties. Ik wil:

 • U kunt met(een deel van) uw medische gegevens makkelijk thuis bekijken via MijnMUMC+. In Mijn MUMC+ ziet u:

  • Uw persoonlijke gegevens
  • Uw algemene medische gegevens (bijvoorbeeld allergieën, bloedgroep of risico’s voor uw gezondheid)
  • Aantekeningen die de dokter maakt tijdens uw afspraak. Deze informatie gaat over uw klachten, ziekte en behandeling.  Dit heet ook wel decursus-informatie).
  • Uw afspraken
  • Uitslagen van onderzoeken

  Naar  MijnMUMC+

  Woont u in het buitenland of heeft u geen DigiD-code? Dan kunt u een kopie van (een deel) van uw medisch dossier aanvragen (kijk bij optie 3 op deze pagina)

 • U hoeft dit niet zelf aan te vragen. In het MUMC+ werken we met een huisartsenportal. Dit is een streng beveiligd computersysteem voor huisartsen in de regio. Uw huisarts kan via zijn/haar eigen computer de resultaten bekijken van uw onderzoeken en behandelingen.

 • Wilt u zelf een kopie van een deel van uw medisch dossier ontvangen? Vul dan het aanvraagformulier in.

  Aanvraagformulier medisch dossier

  Aanvraag medisch dossier ouder dan 2 jaar

  Bent u langer dan 2 jaar geleden bij ons onder behandeling geweest? Dan vult u het aanvraagformulier medisch dossier ouder dan 2 jaar in. Gegevens van voor 2010 zijn meestal niet digitaal.

  Aanvraagformulier – medisch dossier behandeling langer dan 2 jaar geleden

   
  Heeft u geen printer of mailadres?

  Dan kunnen wij u het aanvraagformulier via de post sturen. Bel dan met onze Patiëntenservice,  telefoonnummer: 043-387 4567.

  Hoe stuurt u uw aanvraag terug?

  Meer informatie over het terugsturen van uw aanvraag.

  Afhandeling

  Na minimaal 20 werkdagen ontvangt u de gevraagde informatie uit uw  medisch dossier via een beveiligde mail (SurffileSender). Wilt u het medisch dossier liever via de post thuis krijgen? Dan kunt u dat aankruisen in het aanvraagformulier. De afhandelingstijd voor een medisch dossier ouder dan 2 jaar kan langer duren.

 • Wilt u een kopie van röntgenfoto’s, MRI-scans, echo’s of andere beelden van  Beeldvorming/ Radiologie of Nucleaire Geneeskunde? Dit vraagt u aan via het aanvraagformulier medische gegevens beeldvorming

  Aanvraagformulier gegevens medische beeldvorming

  Heeft u geen printer of e-mailadres?

  Dan kunnen wij u het aanvraagformulier via de post sturen. Bel dan met onze Patiëntenservice,  telefoonnummer: 043-387 4567.

  Hoe stuurt u uw aanvraag terug?

  Meer informatie over het terugsturen van uw aanvraag.

   Afhandeling

   Na minimaal 20  werkdagen ontvangt u de beelden via cd-rom thuisgestuurd, of via een beveiligde link ( van Twiin).       

 • Medische gegevens van kinderen tot 12 jaar

   Heeft u het ouderlijk gezag of bent u wettelijke vertegenwoordiger van een kind tot 12 jaar? Dan kunt u de medische  gegevens van dit kind bekijken via MijnMUMC+. Of u kunt een kopie van het  medisch dossier aanvragen.  Het kind hoeft dan geen toestemming te geven. Heeft u als ouder die niet het ouderlijk gezag? Dan  mag u geen medische gegevens van dit kind bekijken of aanvragen.

  Van kinderen van 12 tot 16 jaar

  U mag het medisch dossier alleen bekijken of aanvragen met toestemming van  dit kind.

  Van kinderen of andere personen van 16 jaar en ouder

  Iedereen die ouder is dan 16 jaar mag zelf beslissen wie toegang heeft tot het medisch dossier.

  Aanvraagformulier en machtiging

  Wilt u een kopie van het medisch dossier van uw  kind of andere persoon aanvragen? Vul dan het aanvraagformulier helemaal in, ook met de toestemming (machtiging). Daarna stuurt u dit formulier terug met een kopie van uw eigen identiteitsbewijs en van dat het kind of andere persoon.

  Heeft u geen printer of e-mailadres?

  Dan kunnen wij u het aanvraagformulier via de post sturen. Bel dan met onze Patiëntenservice,  telefoonnummer: 043-387 4567.

  Hoe stuurt u uw aanvraag terug?

  Meer informatie over het terugsturen van uw aanvraag.

   Afhandeling

  Na minimaal 20 werkdagen ontvangt u de gevraagde informatie uit uw  medisch dossier via een beveiligde mail (SurffileSender). Wilt u het medisch dossier liever via de post thuis krijgen? Dan kunt u dat aankruisen in het aanvraagformulier. De afhandelingstijd voor een medisch dossier ouder dan 2 jaar kan langer duren.

 • Na een overlijden blijft het beroepsgeheim van dokters gelden. Familie van een overleden patiënt mag niet zomaar medische gegevens bekijken of aanvragen. Om te helpen bij rouwverwerking, is er een nazorggesprek met het ziekenhuis.

  Soms zijn er uitzonderingen waardoor u als nabestaande wel de medische gegevens van een overleden patiënt kunt bekijken of opvragen.  U vindt hierover meer informatie op de website van de Patiëntenfederatie.

  Aanvragen

  Wilt u als nabestaande een kopie van het medisch dossier aanvragen? Vul dan het aanvraagformulier nabestaanden in. Dit stuurt u samen met een kopie van uw identiteitsbewijs en een motivatiebrief naar ons terug.

  Aanvraagformulier nabestaanden - medisch dossier overleden familielid

  Folder inzagerecht Medisch dossier

   

  Heeft u geen printer of e-mailadres?

  Dan kunnen wij u het aanvraagformulier via de post sturen. Bel dan met onze Patiëntenservice,  telefoonnummer: 043-387 4567.

  Hoe stuurt u uw aanvraag terug?

  Meer informatie over het terugsturen van uw aanvraag.

  Afhandeling

  Na beoordeling van uw verzoek en akkoord van behandeling arts krijgt u bericht over de verdere afhandeling. Dit kan enige tijd duren. 

 • Bent u van mening dat gegevens in uw medisch dossier fout zijn? Dan kunt u deze gegevens mogelijk laten wijzigen. U kunt ook uw eigen visie op de behandeling geven. Deze aanvulling voegen wij toe aan uw dossier.

  Aanvraagformulier aanvulling of correctie medisch dossier

  U kunt soms ook (delen van) uw medisch dossier laten vernietigen. Niet alle gegevens mogen vernietigd worden. Wettelijk moet een ziekenhuis sommige informatie over patiënten en behandelingen minimaal 20 jaar bewaren. Deze datum geldt vanaf datum van de laatste behandeling. Voor sommige kerngegevens geldt zelfs een bewaarperiode van 115 jaar. 

  Let op.  Als wij uw medische gegevens vernietigen, dan kunnen onze artsen deze informatie niet meer bekijken. Een deel van uw medische geschiedenis is verdwenen. Dat kan een behandeling in de toekomst moeilijker maken.

  Aanvraagformulier vernietiging medisch dossier

Hoofdingang MUMC+
Online folder
Sluit de enquête