Onze medewerkers van Maastricht UMC+ houden uw medische gegevens bij. Dat is uw medisch dossier.  Hierin staan:

 • persoonlijke gegevens en aantekeningen over uw gezondheidstoestand
 • gegevens over onderzoeken en behandelingen. Bijvoorbeeld operatieverslagen, röntgenfoto’s, uitslagen van onderzoeken en brieven van en aan uw huisarts.
Uw medische gegevens bekijken, downloaden/printen of aanvragen

U mag uw medische gegevens bekijken. Ook kunt u onderdelen van uw dossier zelf downloaden en printen. U kunt eventueel ook onderdelen van uw eigen dossier aanvragen. Hieronder kunt u kiezen uit een aantal opties. Ik wil:

 • U kunt (een deel van) uw medische gegevens makkelijk thuis bekijken via MijnMUMC+. Deze informatie is vaak in pdf-formaat beschikbaar.  Dit kunt u makkelijk downloaden en printen. In Mijn MUMC+ ziet u:

  • Uw persoonlijke gegevens
  • Uw algemene medische gegevens (bijvoorbeeld allergieën, bloedgroep of risico’s voor uw gezondheid)
  • Aantekeningen die de dokter maakt tijdens uw afspraak. Deze informatie gaat over uw klachten, ziekte en behandeling.  Dit heet ook wel decursus-informatie).
  • Uw afspraken
  • Uw documenten, bijvoorbeeld ontslagbrieven
  • Uitslagen van onderzoeken

  Naar  MijnMUMC+

  Woont u in het buitenland of heeft u geen DigiD-code? Dan kunt u een kopie van (een deel) van uw medisch dossier aanvragen (kijk bij optie 3 op deze pagina)

 • U hoeft dit niet zelf aan te vragen. In het MUMC+ werken we met een huisartsenportal. Dit is een streng beveiligd computersysteem voor huisartsen in de regio. Uw huisarts kan via zijn/haar eigen computer de resultaten bekijken van uw onderzoeken en behandelingen.

  Als u in een ander ziekenhuis onder behandeling bent en uw arts wil uw patiëntgegevens van het MUMC+, dan neemt de behandelend arts zelf contact op met de betrokken arts uit het MUMC+. U moet hiervoor wel toestemming geven. Dat gaat via een ondertekende verklaring.

 • Mist u nog gegevens in MijnMUMC+? Dan kunt u een kopie van (een deel van) uw medisch dossier ontvangen. Gegevens die in MijnMUMC+ staan en die u kunt printen, verstrekken wij in principe niet.

  Wilt u toch een kopie van (een deel van) uw medisch dossier, stuur dan een mail naar: medischdossier.patientenzorg@mumc.nl.
  Vermeld in deze mail: uw naam, (mail)adres, geboortedatum, patiëntnummer, telefoonnummer en welke informatie u mist in MijnMUMC+ en wilt opvragen. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, is het ook fijn als u aangeeft waarvoor of voor wie u de informatie nodig heeft. U bent dit echter niet verplicht. Onze medewerkers nemen dan contact met u op voor verdere afhandeling. Het is belangrijk dat u voor de afhandeling van uw aanvraag altijd een ingevuld aanvraagformulier en een kopie van uw ID-bewijs meestuurt.

  Aanvragen informatie medisch dossier

  Aanvraag medisch dossier ouder dan 2 jaar

  Bent u langer dan 2 jaar geleden bij ons onder behandeling geweest? Dan vult u het aanvraagformulier medisch dossier ouder dan 2 jaar in. Gegevens van voor 2010 zijn meestal niet digitaal.

  Aanvraagformulier – medisch dossier behandeling langer dan 2 jaar geleden

  Heeft u geen printer of mailadres?

  Dan kunnen wij u het aanvraagformulier via de post sturen. Bel dan met onze Patiëntenservice,  telefoonnummer: 043-387 4567.

  Hoe stuurt u uw aanvraag terug?

  Meer informatie over het terugsturen van uw aanvraag.

  Afhandeling

  Na minimaal 20 werkdagen ontvangt u de gevraagde informatie uit uw  medisch dossier via een beveiligde mail (SurffileSender). Wij versturen deze gevoelige informatie het liefst op deze manier.  Wilt u het medisch dossier toch liever via de post thuis krijgen? Dan kunt u dat aangeven. De afhandelingstijd voor een medisch dossier ouder dan 2 jaar kan langer duren.

 • Wilt u een kopie van röntgenfoto’s, MRI-scans, echo’s of andere beelden van  Beeldvorming/ Radiologie of Nucleaire Geneeskunde? Dit vraagt u aan via het aanvraagformulier medische gegevens beeldvorming

  Aanvraagformulier gegevens medische beeldvorming

  Heeft u geen printer of e-mailadres?

  Dan kunnen wij u het aanvraagformulier via de post sturen. Bel dan met onze Patiëntenservice,  telefoonnummer: 043-387 4567.

  Hoe stuurt u uw aanvraag terug?

  Meer informatie over het terugsturen van uw aanvraag.

   Afhandeling

   Na maximaal 20  werkdagen ontvangt u de beelden via een beveiligde link (van Twiin) in uw mail. Of eventueel een cd-rom.       

 • Medische gegevens van kinderen tot 12 jaar

  Heeft u het ouderlijk gezag of bent u wettelijke vertegenwoordiger van een kind tot 12 jaar? Dan kunt u de medische  gegevens van dit kind bekijken en printen via MijnMUMC+.  Het kind hoeft dan geen toestemming te geven. Heeft u als ouder die niet het ouderlijk gezag? Dan mag u geen medische gegevens van dit kind bekijken of aanvragen.

  Van kinderen van 12 tot 16 jaar

  U mag het medisch dossier alleen bekijken of aanvragen met toestemming van dit kind.

  Van kinderen of andere personen van 16 jaar en ouder

  Iedereen die ouder is dan 16 jaar mag zelf beslissen wie toegang heeft tot het medisch dossier.

  Aanvragen informatie medisch dossier

  De gegevens die via MijnMUMC+ te zien en te printen zijn, verstrekken wij in principe niet. Heeft u  geen mogelijkheid heeft de gegevens in te zien of te printen, dan kunt u een een kopie van het medisch dossier van uw  kind of andere persoon aanvragen.  Stuur in dat geval een mail met uw vraag naar medischdossier.patientenzorg@mumc.nl.  Vermeld hierin ook uw contactgegevens en de informatie van degene voor wie u het dossier opvraagt. Eén van onze medewerkers neemt dan contact met u op voor verdere afhandeling.  Zij geven u dan ook de informatie over hoe u een eventuele machtiging moet regelen.

  Naar MijnMUMC+

  Aanvragen informatie medisch dossier

  Is uw kind langer dan 2 jaar geleden bij ons behandeld? Dan vult u het aanvraagformulier Medisch dossier ouder dan 2 jaar in. Gegevens van voor 2010 zijn meestal niet digitaal.

  Aanvraagformulier – medisch dossier behandeling langer dan 2 jaar geleden

  Heeft u geen printer of e-mailadres?

  Dan kunnen wij u het aanvraagformulier via de post sturen. Bel dan met onze Patiëntenservice,  telefoonnummer: 043-387 4567.

  Hoe stuurt u uw aanvraag terug?

  Meer informatie over het terugsturen van uw aanvraag.

   Afhandeling

  Na minimaal 20 werkdagen ontvangt u de gevraagde informatie uit uw  medisch dossier via een beveiligde mail (SurffileSender). Wij versturen deze gevoelige informatie het liefst op deze manier. Wilt u het medisch dossier toch liever via de post thuis krijgen? Dan kunt u dat aangeven bij uw aanvraag. De afhandelingstijd voor een medisch dossier ouder dan 2 jaar kan langer duren.

 • Na een overlijden blijft het beroepsgeheim van dokters gelden. Familie van een overleden patiënt mag niet zomaar medische gegevens bekijken of aanvragen. Om te helpen bij rouwverwerking, is er een nazorggesprek met het ziekenhuis.

  Soms zijn er uitzonderingen waardoor u als nabestaande wel de medische gegevens van een overleden patiënt kunt bekijken of opvragen.  U vindt hierover meer informatie op de website van de Patiëntenfederatie.

  Aanvragen

  Wilt u als nabestaande een kopie van het medisch dossier aanvragen? Vul dan het aanvraagformulier nabestaanden in. Dit stuurt u samen met een kopie van uw identiteitsbewijs en een motivatiebrief naar ons terug.

  Aanvraagformulier nabestaanden - medisch dossier overleden familielid

  Folder inzagerecht Medisch dossier

  Heeft u geen printer of e-mailadres?

  Dan kunnen wij u het aanvraagformulier via de post sturen. Bel dan met onze Patiëntenservice,  telefoonnummer: 043-387 4567.

  Hoe stuurt u uw aanvraag terug?

  Meer informatie over het terugsturen van uw aanvraag.

  Afhandeling

  Na beoordeling van uw verzoek en akkoord van behandeling arts krijgt u bericht over de verdere afhandeling. Dit kan enige tijd duren. 

 • Bent u van mening dat gegevens in uw medisch dossier fout zijn? Dan kunt u deze gegevens mogelijk laten wijzigen. U kunt ook uw eigen visie op de behandeling geven. Deze aanvulling voegen wij toe aan uw dossier.

  Aanvraagformulier aanvulling of correctie medisch dossier

  U kunt soms ook (delen van) uw medisch dossier laten vernietigen. Niet alle gegevens mogen vernietigd worden. Wettelijk moet een ziekenhuis sommige informatie over patiënten en behandelingen minimaal 20 jaar bewaren. Deze datum geldt vanaf datum van de laatste behandeling. Voor sommige kerngegevens geldt zelfs een bewaarperiode van 115 jaar. 

  Let op.  Als wij uw medische gegevens vernietigen, dan kunnen onze artsen deze informatie niet meer bekijken. Een deel van uw medische geschiedenis is verdwenen. Dat kan een behandeling in de toekomst moeilijker maken.

  Aanvraagformulier vernietiging medisch dossier

U kunt (een deel van) uw medische gegevens makkelijk thuis bekijken via MijnMUMC+.

Login
Sluit de enquête