Cliëntenraad en panels

Patiënten praten ook op andere manieren mee in het MUMC+. Er is een algemene cliëntenraad voor het hele MUMC+. Deze cliëntenraad kijkt “door de bril van de patiënt” naar alles wat er speelt in het MUMC+.
Er zijn ook panels die hun mening geven over slechts één afdeling, zoals bijvoorbeeld:

Het is de bedoeling dat in de toekomst ook panels komen bij een aantal andere centra.Allemaal zorgen ze ervoor dat we de mening van de patiënt horen.

Wilt u uw mening geven over de ontwikkeling van MUMC+ binnen een bepaalde ziekte of specialisme? Informeer dan eens bij uw arts of zorgverlener of hier voor uw patiëntencentrum mogelijkheden zijn. 
U kunt daarnaast ook nog breder, dan alleen binnen MUMC+ meedenken via bepaalde (landelijke) patiëntenverenigingen. 

 

Sluit de enquête