Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Uw ervaring met onze zorg.

Interviews

Met grote regelmaat vragen we patiënten in individuele of groepsinterviews hun ervaringen met onze zorg en hun wensen en behoeften voor de toekomst met ons te delen. Vaak gaan de interviews over een specifiek onderdeel van de zorg binnen een verpleegafdeling of polikliniek. Soms gaan interviews over dienst- of zorgverlening binnen het hele ziekenhuis. Patiënten die hieraan meedoen, vinden dit over het algemeen een waardevolle en leuke ervaring.

Afgelopen jaren hebben we patiënten onder andere geïnterviewd over deze onderwerpen.

  • Visite aan bed
  • Verpleegkundige overdracht aan bed
  • Informatie over medicatie
  • Hartrevalidatie
  • Patiëntenvoorlichting
  • Wensen voor de toekomstige verpleegafdelingen

Zou u het leuk vinden om ook een keer mee te praten dan kunt u zich aanmelden voor de denktank door een mail te sturen naar w.savelberg@mumc.nl

Interview
Sluit de enquête