Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Uw ervaring met onze zorg.

Patiëntervaringsmeting (PEM)

Bent u opgenomen geweest of bezocht u een van onze poliklinieken? Dan ontvangt u na 1 week via uw e-mail adres een vragenlijst van het Maastricht UMC+. In deze vragenlijst vragen wij naar uw ervaringen in ons ziekenhuis. De uitkomst van de vragenlijsten gebruiken we om onze zorg te verbeteren. 

  • De vragenlijst bestaat uit 15-20 vragen. Het kost 5 – 10 minuten om de vragen te beantwoorden.
  • Deelnemen is vrijwillig, u beslist zelf of u meedoet. Als u meedoet, dan is dat anoniem. Wij zien alleen welke antwoorden u gegeven heeft.

In 2019 hebben we de eerste keer een vragenlijst gestuurd via email. Meer dan 12.000 patiënten hebben de vragen beantwoord. Deze patiënten gaven een 8,3 voor de polikliniek en een 8 voor de opname.

In 2020 zijn we door de corona crisis pas in juni gestart met het sturen van vragenlijsten via email. Inmiddels zijn we voortdurend aan het meten en willen we een eerste resultaat hiervan met u delen.

 

Oudere
Sluit de enquête