Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Infectieziekten

Ziekenhuishygiëne en Infectiepreventie

De afdeling Ziekenhuishygiëne & Infectiepreventie maakt deel uit van de Medische Microbiologie. De afdeling bewaakt en bevordert de hygiëne in het ziekenhuis. De werkzaamheden zijn er op gericht dat patiënten, medewerkers en bezoekers geen infectie oplopen in het ziekenhuis.

De werkzaamheden omvatten onder andere :

  • Het opstellen van protocollen ter voorkoming van infecties
  • Controle op naleving van de protocollen
  • Bewaken van de patiëntveiligheid
  • Coördinatie bij een uitbraak van een besmettelijke ziekte in het ziekenhuis
  • Voorlichting en informatievoorziening

Tevens is er een Deskundige Steriele Medische Hulpmiddelen / Deskundige Scopen Reiniging en Desinfectie werkzaam binnen het team die de huidige wet- en regelgeving op dit gebied toetst en doorvoert binnen het MUMC+.

Sluit de enquête