Herhaalvaccinatie tegen COVID-19 in najaar 2022

Iedereen van 12 jaar of ouder die de basisserie tegen corona heeft gehad kan in het najaar een herhaalprik krijgen via de GGD. Dit is een vaccinatie uit voorzorg vanwege een te verwachten toename van infecties in het najaar/winter. Deze vaccinatie kan worden gegeven vanaf minimaal 3 maanden na een eerder gegeven vaccinatie of minimaal 3 maanden na doorgemaakte COVID-19.

Bent u patiënt op de polikliniek Klinische Immunologie en gebruikt u afweer onderdrukkende medicatie? Dan raden wij u aan deze herhaalprik te halen. U behoort tot de risicogroep en krijgt vanzelf een uitnodiging van de GGD.

Tijdens een behandeling met rituximab, kunt u het tijdstip van de vaccinatie het beste met uw medisch specialist afstemmen. U wordt vanzelf door de GGD uitgenodigd voor de herhaalprik.
Tijdspad
  • Leeftijd: Allereerst zullen personen van 60 jaar en ouder door het RIVM worden uitgenodigd vanaf 13 september, van oud naar jong. Zij kunnen met hun uitnodiging vanaf 19 september gevaccineerd worden bij de lokale GGD’en na het maken van een afspraak. Ook zorgpersoneel zal vanaf 19 september een herhaalvaccinatie kunnen krijgen. Zij worden uitgenodigd via hun werkgever en halen de vaccinatie bij de GGD.
  • Risicogroepen: Personen van 12-59 jaar met een aandoening of specifiek medicatiegebruik, die vanwege die reden jaarlijks uitgenodigd worden voor de influenzavaccinatie door hun huisarts, zullen via hun huisarts een uitnodiging ontvangen in oktober. Naar verwachting kunnen zij vanaf medio oktober 2022 met deze uitnodiging bij de lokale GGD gevaccineerd worden.

  • Overige personen > 12 jaar: Spoedig hierna kunnen alle overige personen van 12 jaar en ouder die niet op een van de bovenstaande manieren een uitnodiging hebben ontvangen, een herhaalvaccinatie krijgen bij een lokale GGD als zij dat willen. Initieel zal men daartoe een afspraak moeten maken, mogelijk komt er ook ruimte voor vrije inloop. Vaccinatie is aanvullend in ieder geval geadviseerd voor mantelzorgers en huisgenoten van personen uit de medische hoogrisicogroep, waaronder de ernstig immuungecompromitteerde patiënten.

Patiëntselectie
Patiënten (12-59 jaar) met aandoeningen of medicatiegebruik die vanwege die reden jaarlijks worden uitgenodigd voor de influenzavaccinatie door hun huisarts, zullen via hun huisarts een uitnodiging krijgen voor de herhaalvaccinatie tegen COVID-19 in najaar 2022. Dit betreft niet alleen (ernstig) immuungecompromitteerde patiënten, maar ook personen met aandoeningen van hart en longen, diabeten etc. (de ‘griepgroep’). Er wordt dus binnen de risicogroepen jonger dan 60 jaar geen onderscheid gemaakt of prioritering ingevoerd bij selectie, uitnodiging of vaccinatie van de hoogrisicogroepen en de overige medische risicogroepen.

Vernieuwde vaccins
Conform het OMT-V advies zal er gevaccineerd worden met een vernieuwd mRNA COVID-19 vaccin waarin zowel de originele Wuhan-variant is opgenomen als een Omikron-variant van SARS-CoV-2 (een zogeheten bivalent COVID-19-vaccin). Zowel Pfizer als Moderna hebben een dergelijk bivalent vaccin geproduceerd en beide zijn per half september leverbaar. Deze vaccins zijn nu officieel via de EMA geregistreerd als boostervaccinatie. Er zal geen mogelijkheid zijn voor een persoon om te kiezen bij de GGD op het moment van vaccinatie voor één van beide vaccins. Deze vaccins bevatten de genetische code voor de Omikron BA.1-variant naast die voor de Wuhan-variant.

Sluit de enquête