Het Centrum VPG bestaat uit:
 • de Poli Voortplantingsgeneeskunde Afdeling Gynaecologie en Obstetrie
 • de Functie afdeling IVF
 • het Laboratorium IVF
 • het Team Psychosociale Zorg 
Waarvoor kunt u bij ons terecht?
 • Onderzoek naar vruchtbaarheidsstoornissen
 • Uitvoeren van vruchtbaarheidsbehandelingen
 • Invriezen van embryo´s ontstaan na een IVF behandeling
 • Invriezen van uw semen wanneer u als gevolg van een ziekte of medische behandeling een grote kans heeft op sterk verminderde vruchtbaarheid
 • Invriezen van uw semen om dit later tijdens de eigen IVF behandeling te kunnen gebruiken 
 • Invriezen van eicellen
 • Wetenschappelijk onderzoek

Naast het behandelen van mensen met verminderde vruchtbaarheid, is het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde ook geïnteresseerd in de gezondheid van de kinderen die geboren worden na een vruchtbaarheidsbehandeling. Het is daarom mogelijk dat u enige tijd na de behandeling alsnog benaderd wordt om gegevens over uw kind(eren) aan ons door te geven.

De zorg wordt verleend conform de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie.

Laboratorium Voorplantingsgeneeskunde
Kort informatief filmpje van de IVF afdeling, zonder geluid.
Sluit de enquête