Commissie Medisch-Ethische Aangelegenheden

Als medewerkers van het Maastricht UMC+ willen we onze patiënten de best mogelijk zorg en behandeling bieden. Een onderdeel daarvan is een respectvolle en waardige benadering van patiënten en hun naasten. Medische ethiek speelt daarbij een grote rol. De Commissie Medisch-Ethische Aangelegenheden (CMEA) van het Maastricht UMC+ biedt zorgverleners houvast en geeft hen advies bij medisch-ethische vraagstukken die zich kunnen voordoen bij de besluitvorming over de zorgverlening aan patiënten.

Wanneer zorgverleners of behandelteams bij de zorgverlening aan een patiënt een vraag hebben over een medisch-ethisch aspect, dan kunnen zij een advies aanvragen bij de Commissie Medisch-Ethische Aangelegenheden. De commissie bestaat uit een multidisciplinair team van onafhankelijke zorgverleners en deskundigen, zoals ethici, juristen, verpleegkundigen, artsen, geestelijk verzorgers, stafadviseurs gezondheidsrecht en stafmedewerkers kwaliteit & veiligheid. De CMEA helpt de zorgverleners dan te reflecteren op het vraagstuk en rijkt hen handvatten en advies aan.
  
Daarnaast heeft de Commissie Medisch-Ethische Aangelegenheden een algemene, bredere functie in de beoordeling van en advisering over medisch-ethische en juridische onderwerpen en beleidskwesties binnen het Maastricht UMC+. Ook draagt de CMEA zorg voor het opstellen en actualiseren van protocollen met betrekking tot medisch-ethische en juridische onderwerpen, zoals de beleidsrichtlijn 'Euthanasie en hulp bij zelfdoding'.

Sluit de enquête