Team Geestelijk verzorgers

Het team van de Dienst Geestelijke Verzorging in het Maastricht UMC+ bestaat uit zeven geestelijk verzorgers en een secretaresse. Iedere geestelijk verzorger heeft een aantal afdelingen als bijzonder aandachtsgebied. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt voor geestelijke zorg aan patiënten, hun naasten en de medewerkers op deze afdelingen.

Als u contact wilt met een geestelijk verzorger, kunt u dit laten weten aan de verpleging. U kunt tussen 09:00-17:30 ook zelf bellen naar het secretariaat van de Dienst Geestelijke Verzorging: 043 387 5338.

In crisissituaties is er tussen 07.00 en 23.00 via de verpleging altijd een geestelijk verzorger bereikbaar - ook in de weekenden.

aaartsen
Drs. Boukje Aartsen

Mevr. Aartsen is geestelijk verzorger en heeft als bijzondere aandachtsgebieden de verpleegafdelingen D3, E3, F3, H3 (volwassen IC); A3 (pulmonologie); D2 (verloskunde)
Emailadres: boukje.aartsen@mumc.nl

benci banki
Drs. Bence Bánki

Dhr. Bánki is geestelijk verzorger en heeft als bijzondere aandachtsgebieden de verpleegafdelingen D3, E3, F3, H3 (volwassen IC); PEHU (SEH); A4 (buik en trauma); B4 (maag, darm, lever).
Emailadres: bence.banki@mumc.nl

Binnendijk
Drs. Emma Binnendijk

Mevr. Binnendijk  is geestelijk verzorger met als bijzondere aandachtsgebieden de verpleegafdelingen D2 (verloskunde); E2 (Neonatologie); A1 (urologie en KNO); C2 ( gynaecologie; oogheelkunde; acute opname)
Emailailadres: emma.binnendijk@mumc.nl

Esther Diederen
Drs. Esther Diederen

Mevr. Diederen is geestelijk verzorger met als bijzondere aandachtsgebieden de verpleegafdelingen Oncologiecentrum; Palliatief team; C5 (Neurologie)
Emailadres: esther.diederen@mumc.nl

Hans Kling
Drs. Hans Kling

Dhr. Kling is geestelijk verzorger en teamhoofd van de afdeling. Zijn bijzonder aandachtsgebied zijn de verpleegafdelingen E2 (Neonatologie), A2 (short stay)
Hij richt zich onder meer op de begeleiding van kinderen die langdurig behandeld moeten worden, en hun naasten.
Emailadres: hans.kling@mumc.nl 
Publicaties van Hans Kling

French Savelkoul
Dr. Frans Savelkoul

Dhr. Savelkoul is geestelijk verzorger met als bijzondere aandachtsgebieden de verpleegafdelingen B3 en D4 (cardiologie); D5 (Nefrologie / Nier- en pancreastransplantaties), Dialyse en B5 (Geriatrie). Hij richt zich onder meer op het welbevinden van geriatrische patiënten en hun naasten.
Emailadres: frans.savelkoul@mumc.nl

Soers
Drs. Ria Soers

Mevr. Soers is geestelijk verzorger met als bijzondere aandachtsgebieden de verpleegafdelingen B1 (Psychiatrie); C4 (Orthopedie); A5 (oncologie); B2 (kinderafdeling); PICU (kinder IC);
Mailadres: ria.soers@mumc.nl

Zenabou Banse
Mevr. Zenabou Banse

Mevr. Zenabou Banse is de secretaresse van de Dienst Geestelijke Verzorging. Zij is te bereiken op dinsdag en woensdag van 9.00 uur tot 17.30 uur.
Emailadres: zenabou.banse@mumc.nl

Sluit de enquête