Accreditaties en certificeringen

Het Maastricht UMC+ vindt kwaliteit en veiligheid zeer belangrijk en heeft daarom talloze certificeringen, accreditaties en erkenningen verworven. Verbetering is echter altijd mogelijk en we streven dan ook naar verdere verbetering. We zijn en blijven kritisch op ons eigen handelen.

Qualicor Europe (voorheen NIAZ)

Al sinds 1999 is het ziekenhuis geaccrediteerd. Hiermee wordt voldaan aan de normen voor goede bedrijfsvoering. In 2021 is het accreditatiebewijs voor de 6e keer behaald, waarbij het internationale normenkader Qmentum global is getoetst. Meer informatie: www.qualiocor.eu

Certificaat
HKZ (Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorg)

Onze poliklinische apotheek en Hemofiliezorg en HIV-zorg zijn gecertificeerd. Certificatie is dé manier om zichtbaar te maken dat intern de zaken goed op orde zijn, dat de cliënt altijd centraal staat en dat de organisatie voortdurend en systematisch werkt aan verbetering van de zorg. Meer informatie: www.hkz.nl.

HKZ (Foundation Harmonization Quality in Health Care)
Borstvoeding

Het MUMC heeft het WHO/UNICEF certificaat ‘Zorg voor Borstvoeding’ toegekend gekregen. Zowel de kraamafdeling als de afdeling neonatologie heeft dit certificaat ontvangen. Meer informatie: www.zorgvoorborstvoeding.nl

certificaat
JACIE (Joint Accreditation Committee ISCT EBMT)

Dit internationale keurmerk hebben we in het MUMC ontvangen voor onze zorg rondom beenmerg- en stamceltransplantaties. Hiermee wordt aangegeven dat inhoudelijk de zorg goed geregeld is.
Meer informatie: www.ebmt.org

Certificaat
ISO facilitair bedrijf

Het Facilitair Bedrijf is al jarenlang breed gecertificeerd volgens de ISO-normen, die garant staan voor klantgerichte bedrijfsvoering. Ook de instrumentele dienst en het kwaliteitssysteem medische gassen is ISO-9001 gecertificeerd.
Meer informatie: www.nen.nl.

certificaat
Voedselveiligheid ISO 22000

Het voedselveiligheidssysteem van het MUMC+ is al sinds 1995 gecertificeerd.
Meer informatie: www.nen.nl

certificaat
Informatiebeveiliging/ NEN 7510-7511 / ISO 27001

Het ziekenhuis is sinds 2012 gecertificeerd en heeft daarmee  aangetoond dat het voldoet aan de normen voor informatiebeveiliging en betrouwbaarheid zoals vastgelegd in de NEN-ISO 7510/7511 / ISO27001  norm.
Hiermee voldoen we ook aan de richtlijnen vanuit de privacywetgeving. Meer informatie op www.nen.nl.

certificaat
CTCM

Het Clinical Trial Centrum Maastricht faciliteert onderzoekers en onderzoeksorganisaties bij de voorbereiding en uitvoering van klinisch wetenschappelijk onderzoek. In april 2009 heeft het CTCM voor de 1e keer het  ISO certificaat verkregen. Onlangs is dit vernieuwd voor een periode van 3 jaar. Meer informatie: www.nen.nl

certificaat
Ziekenhuishygiëne

Euregionaal Kwaliteitskeurmerk voor Hygiëne en Infectiepreventie. Ziekenhuishygiëne en Infectiepreventie heeft, namens het MUMC+, per 01-01-2012 als eerste Nederlands ziekenhuis in de Euregio voldaan aan de door EuPrevent gestelde kwaliteitseisen op het gebied van infectiepreventie. 
Meer informatie: www.euprevent.eu.

certificaat
ESMO accreditatie

Maastricht UMC+ is door de European Society for Medical Oncology (ESMO) geaccrediteerd voor de integratie van oncologie met palliatieve zorg. Hiermee is aangetoond dat de zorg voor kankerpatiënten in de laatste levensfase goed op orde is, er onderzoek wordt uitgevoerd en dat er onderwijs gegeven wordt. 
Meer informatie op: www.esmo.org

Certificaat
OECI Accreditatie

In april 2021 hebben het Maastricht UMC+ Oncologie Centrum en onderzoeksinstituut GROW Oncology (het oncologisch gedeelte van de school voor Oncology & Reproduction) van Universiteit Maastricht deze prestigieuze erkenning ontvangen. Het betekent dat ons ziekenhuis voldoet aan hoge internationaal vastgelegde kwaliteitseisen en dat we hier ook aan moeten blijven voldoen. Toetsing van dit kwaliteitskeurmerk gebeurt iedere vijf jaar door de Organisatie van Europese Kanker Instituten (OECI).

OECI
BVO-keurmerk Darmkankeronderzoek

Sinds 2017 heeft het Endoscopiecentrum aangetoond dat wij als MUMC+ voldoen aan de eisen gesteld door het Bevolkingsonderzoek voor Darmkanker.

certificaat
EFI

Dit internationale keurmerk hebben we in het Maastricht UMC+ voor de kwaliteit van donorselectie in het kader van orgaan- en beenmergtransplantaties. Hiermee wordt voldaan aan de internationale gestelde kwaliteitseisen. Meer informatie: www.efiweb.eu

certificaat
GMP-z

Onze apotheek voldoet aan de eisen gesteld in de GMP-z  ten aanzien van het gereed maken van en distributie van geneesmiddelen en het hier bij  vereiste kwaliteitssysteem. Toezicht en handhaving vindt plaats door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Meer informatie: www.igz.nl/onderwerpen/curatieve-gezondheidszorg/apotheken/

Certificaat
ISO 15189

De CCKL normen worden vervangen door de NEN-ISO 15189 criteria. Alle laboratoria hebben dit inmiddels in hun bezit. Meer informatie: www.nen.nl

certificaat
Sluit de enquête