Calamiteitenrapportage

Het Maastricht UMC+ levert maximale inspanningen om kwalitatief goede en veilige zorg te bieden. Hiervoor gebruiken we onder andere richtlijnen, protocollen, ‘best practices’, training en scholing van medewerkers en uitgebreide kwaliteits- en veiligheidssystemen.

Ondanks al deze inspanningen kan het voorkomen dat er iets mis gaat in onze zorgverlening. Op zo’n moment is het niet alleen belangrijk dat wij de eventuele schade voor de patiënt zoveel mogelijk proberen te beperken of te herstellen, maar ook dat wij leren van het incident. Door een gedegen onderzoek naar de (combinaties van) oorzaken die tot een dergelijk incident hebben geleid kunnen wij vaststellen waar verbeteringen noodzakelijk zijn om de zorgverlening nog veiliger te maken.

Om openheid te geven over de incidenten, calamiteiten en daarbij behorende verbetermaatregelen in het Maastricht UMC+ publiceren wij de jaarrapportage Calamiteiten ieder jaar via onze website.

 

 

Sluit de enquête