Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Kwaliteit & patiëntveiligheid

Keurmerken

Het Maastricht UMC+ vindt kwaliteit en veiligheid zeer belangrijk en heeft daarom talloze certificeringen, accreditaties en erkenningen verworven. Verbetering is echter altijd mogelijk en we streven dan ook naar verdere verbetering. We zijn en blijven kritisch op ons eigen handelen.

NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg)

NIAZ accreditatie

Al sinds 1999 is het ziekenhuis NIAZ geaccrediteerd. Hiermee wordt voldaan aan de normen voor goede bedrijfsvoering. In 2017 is het accreditatiebewijs voor de 5e keer behaald, waarbij het internationale normenkader NIAZ-Qmentum is getoetst. 
Meer informatie: www.niaz.nl

 

4x HKZ (Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorg)

HKZ (Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorg)

Onze dialyseafdeling, poliklinische apotheek en Hemofiliezorg en HIV-zorg zijn gecertificeerd. Certificatie is dé manier om zichtbaar te maken dat intern de zaken goed op orde zijn, dat de cliënt altijd centraal staat en dat de organisatie voortdurend en systematisch werkt aan verbetering van de zorg.
Meer informatie: www.hkz.nl

 

Roze lintje en Libelle Gouden Borstbeeld

Roze lintje BorstkankerVereniging Nederland

 

Libelle gouden borstbeeld

Het roze lintje is een erkenning verleend door de BorstkankerVereniging Nederland aan ziekenhuizen die goede zorg leveren aan borstkankerpatiënten. Tevens is het borstkankerteam beloond met het gouden borstbeeld van de Libelle voor de best mogelijke zorg voor borstkanker.
Meer informatie: www.borstkanker.nl.

 

SMILEYS

Smiley

De stichting Kind en Ziekenhuis kent SMILEYS toe aan ziekenhuizen die zich positief onderscheiden door hun voorzieningen voor kinderen en ouders. Het MUMC heeft een Smiley ontvangen voor de kraamafdeling en voor de kinderafdeling. Op 1 december is tevens een vlag gehesen met de twee smileys.
Meer informatie: www.kindenziekenhuis.nl

 

Borstvoeding

WHO/UNICEF certificaat ‘Zorg voor Borstvoeding'

Het Maastricht UMC+ heeft het WHO/UNICEF-certificaat ‘Zorg voor Borstvoeding’ toegekend gekregen. Zowel de kraamafdeling als de afdeling neonatologie heeft dit certificaat ontvangen.

 

 

Vaatkeurmerk

Vaatkeurmerk

Het Maastricht UMC+ is in het bezit van het vaatkeurmerk. Dit keurmerk is toegekend aan die ziekenhuizen die voldoen aan een aantal basiscriteria rondom de zorg voor hart- en vaatpatiënten (o.a. samenwerking, behandeling en diagnostiek).
Meer informatie: www.harteraad.nl  

 

 

Spataderkeurmerk

Spataderkeurmerk

Het Spatadercentrum van het Maastricht UMC+ heeft van de Hart&Vaatgroep het Spataderkeurmerk gekregen. Dit houdt in dat het centrum voldoet aan alle 13 kwaliteitscriteria die deze vereniging heeft opgesteld voor spataderzorg.
Meer informatie: www.harteraad.nl.

 

JACIE (Joint Accreditation Committee ISCT EBMT)

 

JACIE (Joint Accreditation Committee ISCT EBMT)

Dit internationale keurmerk hebben we in het MUMC ontvangen voor onze zorg rondom beenmerg- en stamceltransplantaties. Hiermee wordt aangegeven dat inhoudelijk de zorg goed geregeld is.
Meer informatie: www.ebmt.org

 

EFI

 

European Federation of Immunogenetics

Dit internationale keurmerk hebben we in het Maastricht UMC+ voor de kwaliteit van donorselectie in het kader van orgaan- en beenmergtransplantaties. Hiermee wordt voldaan aan de internationale gestelde kwaliteitseisen.
Meer informatie: www.efiweb.eu

 

Kwaliteit kankerzorg

 

Beste Zorg CZ

Rondom 3 soorten kanker is bepaald in hoeverre ziekenhuizen voldoen aan criteria opgesteld door de patiëntenverenigingen. Het MUMC+ heeft voor twee soorten (darm- en borstkanker) een positieve beoordeling gekregen middels een zgn. “groene vink”.
Meer informatie: www.nfk.nl

 

Patiëntenwijzer Prostaatkankerzorg

 

ProstaatkankerStichting.nl

Wij hebben het vinkje voor goede prostaatkankerzorg binnen. Dit betekent dat wij in de wijzer voor patiënten aangemerkt staan met een groen vinkje. Dit helpt patiënten bij de keuze voor een zorginstelling.
Meer informatie: http://prostaatkankerstichting.nl

 

ISO-15189

 

ISO 15189

De laboratoria Centraal Diagnostisch Laboratorium, Klinische Farmacologie en Toxicologie, Klinische Genetica, Medische Microbiologie, Pathologie, Transplantatie Immunologie en Voortplantingsgeneeskunde hebben het certificaat in hun bezit. Het certificaat geeft aan dat de laboratoria voldoen aan internationale gestelde kwaliteitseisen voor medische laboratoria. De scope (lijst van verrichtingen) waarvoor de accreditatie geldt, is opgenomen op de website van de RvA. Meer informatie: www.RvA.nl
 Meer informatie: www.nen.nl 

 

GMP-z

 

Good Manufacturing Practice ziekenhuisfarmacie

Onze apotheek voldoet aan de eisen gesteld in de GMP-z  ten aanzien van het gereed maken van en distributie van geneesmiddelen en het hier bij vereiste
kwaliteitssysteem. Toezicht en handhaving van deze kwaliteitsnorm vindt plaats door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. 

 

ISO facilitair bedrijf

 

ISO 9001

Het Facilitair Bedrijf is al jarenlang breed gecertificeerd volgens de ISO-normen, die garant staan voor klantgerichte bedrijfsvoering. Ook de instrumentele dienst en het kwaliteitssysteem medische gassen is ISO-9001 gecertificeerd.
Meer informatie: www.nen.nl.

 

Centrum Voortplantingsgeneeskunde ISO NEN-EN-ISO 9001:2015 gecertificeerd

 

ISO certificaat NEN-EN-ISO 9001:2015

Het centrum voor voortplantingsgeneeskunde met haar twee zorglijnen IVF en ICTI behaalde in maart 2018 het ISO certificaat NEN-EN-ISO 9001:2015. De evaluatie van het kwaliteitsmanagementsysteem heeft plaatsgevonden volgens het certificatiereglement van TUV Nederland voor het toepassingsgebied “Diagnose en behandeling van vruchtbaarheidsproblematiek.” De certificatie geldt voor 3 jaar en is onderworpen aan een jaarlijkse evaluatie door TUV Nederland.

 

 

ISO 22000

ISO 22000

Het voedselveiligheidssysteem van het MUMC+ is al sinds 1995 gecertificeerd.
Meer informatie: www.nen.nl

 

 

Informatiebeveiliging/ NEN 7510-7511

 

ISO 15189

Het ziekenhuis heeft onlangs aangetoond dat het voldoet aan de normen voor informatiebeveiliging en betrouwbaarheid zoals vastgelegd in de NEN-ISO 7510/7511 norm.
Meer informatie op www.nen.nl.

 

CTCM

 

ISO 15189

 

Het Clinical Trial Centrum Maastricht faciliteert onderzoekers en onderzoeksorganisaties bij de voorbereiding en uitvoering van klinisch wetenschappelijk onderzoek. In april 2009 heeft het CTCM voor de 1e keer het  ISO certificaat verkregen. Onlangs is dit vernieuwd voor een periode van 3 jaar. Meer informatie: www.nen.nl 

 

 

Ziekenhuishygiëne

 

EUprevent

Euregionaal Kwaliteitskeurmerk voor Hygiëne en Infectiepreventie. Ziekenhuishygiëne en Infectiepreventie heeft, namens het MUMC+, per 01-01-2012 als eerste Nederlands ziekenhuis in de Euregio voldaan aan de door EuPrevent gestelde kwaliteitseisen op het gebied van infectiepreventie. 
Meer informatie: www.euprevent.eu.

 

Feniks

 

VMS Veiligheidsprogramma

De medewerkers van de ziekenhuisapotheek en verpleegafdelingen RVE B-CCZ hebben in 2010 met het project Feniks de Nationale Patiëntveiligheid Award van het VMS Veiligheidsprogramma gewonnen. Door dit project zijn medicatiefouten en het risico op besmetting bij klaarmaken van parenterale medicatie sterk afgenomen en is de patiëntveiligheid sterk
verbeterd.
Meer informatie: www.vmszorg.nl.

Freya Pluim

 

 

Freya & pluim

Met de fertiliteitsmonitor kunnen patiënten op een eenvoudige manier informatie krijgen over het behandelaanbod en de kwaliteit van zorginstellingen op het gebied van vruchtbaarheid. Het Maastricht UMC+ krijgt daarvoor ‘een pluim’ van de patiëntenvereniging.
Meer informatie op www.freya.nl.

 

Kwaliteitszegel Dermatologie

Kwaliteitszegel Dermatologie

De afdeling Dermatologie van het Maastricht UMC+ heeft van Huidpatiënten Nederland (koepelorganisatie van huidpatiëntenverenigingen) de Kwaliteitszegel Dermatologie gekregen. Dit houdt in dat de afdeling Dermatologie aantoont te streven naar een hoge kwaliteit van zorg voor huidpatiënten.
Meer informatie op: https://huidnederland.com

 

ESMO accreditatie

European Society for Medical Oncology

Maastricht UMC+ is door de European Society for Medical Oncology (ESMO) geaccrediteerd voor de integratie van oncologie met palliatieve zorg. Hiermee is aangetoond dat de zorg voor kankerpatiënten in de laatste levensfase goed op orde is, er onderzoek wordt uitgevoerd en dat er onderwijs gegeven wordt. 
Meer informatie op: www.esmo.org

 

Achmea Pluscertificaat

Achmea Pluscertificaat

Maastricht UMC+ heeft van Achmea de erkenning Pluscertificaat ontvangen voor de volwassen Diabeteszorg en de COPD zorg. Het gaat dan om zaken als het uitblijven van complicaties, goede indicatiestelling, het naleven van richtlijnen en protocollen en patiëntervaringen. Om in aanmerking te komen voor een Pluscertificaat moeten de instellingen ook voldoen aan de door Achmea gestelde eisen aan patiëntveiligheid.

 

 

Beste Zorg CZ

Beste Zorg CZ

Maastricht UMC+ heeft van CZ de erkenning 'Beste Zorg' ontvangen voor borstkanker zorg en zorg bij ernstige eetstoornissen. Hiermee staan we op de CZ-website vermeld als voorkeursaanbieder en voldoen we aan de kwaliteitscriteria.  

 

 

stomavereniging nederland

Stomazorgwijzer / Urinestomazorgwijzer

Vanuit de stomavereniging voldoen we als Maastricht UMC+ aan alle voorwaarden voor goede stomazorg. Hiermee staan we als voorkeursaanbieder op de site van de vereniging.

 

 

NCFS

Cystic Fibrose-keurmerk

Het CF-team van het Maastricht UMC+ heeft onlangs het keurmerk gekregen van de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting, de vereniging van patiënten die aan cystic fibrosis (of taaislijmziekte) lijden. Voor dat keurmerk is het Maastrichtse CF-team onder de loep genomen: alle processen zijn nagelopen, waarbij we voldoen aan de normen voor goede zorg. 

 

 

BREAAM

 

BREEAM

BREEAM-NL is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen. Voor de nieuwbouw van de Verheylaan 10 hebben we het keurmerk Nieuwbouw en Renovatie behaald.
Meer informatie op www.breeam.nl.

 

BVO-keurmerk Darmkankeronderzoek

Bevolkingsonderzoek Zuid

Eind 2017 heeft het Endoscopiecentrum wederom aangetoond dat wij als MUMC+ voldoen aan de eisen gesteld door het Bevolkingsonderzoek voor Darmkanker.

Sluit de enquête