Academische zorg

Onze medewerkers

Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis krijgt u met een aantal personen te maken die u medische of verpleegkundige zorg bieden.

AIOS / ANIOS (ofwel arts-assistent)

De AIOS (arts in opleiding tot specialist) is een afgestudeerd arts die in het ziekenhuis een opleiding volgt tot specialist. De ANIOS (arts niet in opleiding tot specialist) is ook een afgestudeerd arts, maar is (nog) niet in opleiding tot specialist. De AIOS of ANIOS is vaak uw behandelend arts; de arts die u op de polikliniek ziet, uw ingreep verricht of uw zaalarts is. Zij werken altijd onder eindverantwoording van de medisch specialist.

Coassistent

Een coassistent is een vijfdejaars student geneeskunde die wordt opgeleid tot arts. De student doet tijdens de coschap praktijkervaring op in het ziekenhuis. Hij/zij verricht op de polikliniek en verpleegafdeling vaak het vooronderzoek, zoals het inventariseren van de klachten en het lichamelijk onderzoek. De coassistent werkt altijd onder toezicht van een specialist (in opleiding), met wie de bevindingen altijd worden besproken. Omdat zij nog niet afgestudeerd zijn, kunnen coassistenten nog niet op alle vragen antwoord geven. U kunt met uw vragen altijd terecht bij de specialist die eindverantwoordelijke is voor het werk van de coassistent.

Hoofdbehandelaar

Zolang u bij ons onder behandeling bent, blijft er altijd één medisch specialist eindverantwoordelijk voor uw behandeling. Dit is uw hoofdbehandelaar. Wilt u met uw hoofdbehandelaar spreken, laat het uw behandelend arts weten of maak een afspraak met uw hoofdbehandelaar.

Verpleegkundig specialist

De verpleegkundig specialist is een verpleegkundige met een erkende masteropleiding, met de bevoegdheid om zelfstandig taken van een arts over te nemen. De verpleegkundig specialist is expert binnen het eigen specialisme, waardoor zorg wordt gedragen voor een goede afstemming tussen de medische behandeling en verpleegkundige zorg voor patiënten.

De patiënt ziet vaak alleen de verpleegkundig specialist tijdens de afspraken in het ziekenhuis. De verpleegkundig specialist brengt de klachten in kaart, verricht lichamelijk onderzoek, vraagt onderzoeken aan en bespreekt de uitslagen met de specialist. Het behandel- en/of zorgplan wordt in nauwe samenwerking met medisch specialist(en) opgesteld. De verpleegkundig specialist is bereikbaar voor vragen en problemen binnen het eigen deskundigheidsgebied.

Physician assistent

Op sommige poliklinieken bezoekt u een physician assistent. Een physician assistent is iemand die zelfstandig bepaalde taken van de arts kan overnemen. Taken zijn onder andere het afnemen van een anamnese (vraaggesprek over de klachten van de patiënt), het uitvoeren van lichamelijk onderzoek, het stellen van een diagnose en het opstellen van een behandelplan. Het handelen van een physician assistent valt altijd onder de eindverantwoordelijkheid van een specialist. Bij problemen of vragen is er dan ook altijd een arts oproepbaar.

Specialist

De specialist is een arts die zich na zijn basisstudie geneeskunde gespecialiseerd heeft in een bepaald deelgebied van de geneeskunde. Voorbeelden zijn de cardioloog en de oogarts. Een deel van hun werk kunnen de specialisten overdragen aan arts-assistenten en coassistenten en nurse practitioners; de specialisten blijven echter verantwoordelijk voor de taken die ze overdragen. Veel specialisten in het Maastricht UMC+ werken niet alleen als arts, maar ook als wetenschappelijk onderzoeker. Bovendien geven veel van hen onderwijs aan studenten geneeskunde.

Verpleegkundige

De verpleegkundige is gediplomeerd om patiënten te verplegen, te verzorgen en ze tot hun vertrek uit het ziekenhuis te begeleiden. De verpleegkundige kan zowel op de verpleegafdeling als op de polikliniek werken. Als een patiënt vragen of opmerkingen heeft, kan hij daarmee altijd bij de verpleegkundige terecht.

Zaalarts

Tijdens de opname is de zaalarts uw behandelend arts. Meestal is dit een een AIOS of ANIOS (zie hierboven). Bij hem/haar kunt u terecht met uw dagelijkse vragen. Als u contact wilt met een andere specialist, dan kunt u dit kenbaar maken aan de zaalarts of verpleegkundige. Zij zorgen er dan voor dat er zo spoedig mogelijk een afspraak wordt gemaakt. Natuurlijk kunt u ook vragen stellen aan de artsen die bij u aan bed komen.