Academische zorg

Topklinische zorg

Topklinische en topreferente zorg

Naast de normale zorg bieden wij topreferente zorg. Topreferente zorg is zeer specialistische zorg voor patiënten met: zeldzame aandoeningen, moeilijk vast te stellen aandoeningen of moeilijk te behandelen aandoeningen. Topreferente zorg is duur. Daarom geeft de overheid de Universitair Medische Centra (UMC's) extra geld. Zo kunnen de UMC's ervoor zorgen dat ook patiënten met bijzondere of gecompliceerde aandoeningen altijd ergens in Nederland de juiste zorg krijgen. Nu, maar ook in de toekomst. Om te laten zien wat wij en andere UMC's met dat extra geld doen, ontwikkelde de Nederlandse Federatie van UMC's (NFU) een website Op deze website (de TRF-portal) vindt u informatie over de topreferente zorg die ons UMC biedt.

Speerpunten

Momenteel heeft het azM vier aandachtsgebieden benoemd als speerpunten:

  • hart- en vaatziekten, 
  • chronische ziekten, 
  • oncologie en 
  • geestelijke gezondheidszorg.

Het gaat daarbij om aandoeningen die voor patiënten een grote ziektelast meebrengen en waarvoor de patiëntenzorg georganiseerd is in zorgcentra.

Wat vindt u van deze pagina?