Academische zorg

Wetenschappelijk onderzoek

Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek?

Er zijn twee soorten onderzoek. Als u gezondheidsklachten hebt, gaat u 'voor onderzoek' naar het ziekenhuis. Een arts onderzoekt u, om de oorzaak van uw klachten te vinden. Het doel is om u beter te maken. Dit heet 'diagnostisch onderzoek'. Ook bestaat er 'medisch-wetenschappelijk onderzoek'.

Het medisch-wetenschappelijk onderzoek is bedoeld om:

  • betere behandelingen voor ziekten te vinden
  • meer over een ziekte te weten te komen
  • een ziekte op te sporen.

Medisch wetenschappelijk onderzoek gebeurt niet in de eerste plaats om u beter te maken.

Uw medewerking

In bepaalde gevallen vragen we de persoonlijke medewerking van een patiënt voor een wetenschappelijk onderzoek. Uiteraard wordt uitvoerig gesproken over de aard van het onderzoek en het eventuele ongemak dat een patiënt kan verwachten. Neemt u deel aan wetenschappelijk onderzoek, dan gebeurt dat anoniem.

Zelf aanmelden om mee te doen aan een onderzoek

onderzoeksmachine.nlU kunt ook op eigen initiatief meedoen aan wetenschappelijk onderzoek. Een overzicht van lopende onderzoeken waarvoor nog deelnemers gezocht worden, is te vinden op Onderzoekmachine.nl. Dit is een online prikbord waar onderzoekers advertenties kunnen plaatsen voor het werven van proefpersonen voor hun onderzoek. U kunt door deze advertenties bladeren en in contact komen met de onderzoeker om deel te nemen aan het betreffende onderzoek.

U kunt altijd beslissen niet deel te nemen

Natuurlijk bepaalt u zelf of u aan een dergelijk onderzoek wilt deelnemen. U kunt altijd, zonder opgaaf van redenen, weigeren. Dat heeft geen gevolg voor de verdere behandeling. Meer algemene informatie over deelname aan wetenschappelijk onderzoek vindt u in de brochure van het Ministerie van VWS: 'Medisch wetenschappelijk onderzoek'. Wordt u inderdaad gevraagd om deel te nemen aan een specifiek onderzoek, dan ontvangt u van degene die het onderzoek uitvoert (een arts of wetenschapper) alle informatie, zowel mondeling als schriftelijk.

Gezondheidsonderzoek

In universitair medische centra vindt ook gezondheidsonderzoek plaats. Dit is medisch-wetenschappelijk onderzoek, waarbij wij gebruik maken van al verzamelde medische gegevens en/of afgenomen lichaamsmateriaal, bijvoorbeeld bloed of lichaamsweefsel. Het gaat hier niet om wetenschappelijk onderzoek waarbij wij van u een inspanning vragen.

Volgens de wettelijke regeling mag een ziekenhuis uw medische gegevens en/of lichaamsmateriaal voor gezondheidsonderzoek gebruiken, voor zover deze gegevens voor het onderzoek nuttig zijn. Bij gezondheidsonderzoek hoeven wij uw toestemming niet te vragen, op de voorwaarde dat deze gegevens door uw arts van een nummer voorzien - gecodeerd - zijn. Zo kan de onderzoeker niet zien van wie de gegevens afkomstig zijn.

Als u bezwaar hebt tegen een dergelijk gebruik van uw gegevens en/of lichaamsmateriaal, kunt u dit kenbaar maken door het invullen van een formulier. U kunt hiervoor terecht bij Patiëntenvoorlichting..