Kosten behandeling

Bureau Patiëntenregistratie

In ons ziekenhuis kunt u bij het Bureau Patiëntenregistratie terecht voor het maken van een patiëntenplaatje.
Ook kunt u uw Burgerservicenummer laten registreren, een overzicht aanvragen van uw ziekenhuisbezoek(en) of terecht met vragen over rekeningen van het. azM / Maastricht UMC+.
De balie van Bureau Patiëntenregistratie bevindt zich op het Poliplein op niveau 1 en is op werkdagen geopend van 08.00 tot 17.00 uur. (interactieve plattegrond)

  • telefoonnummer: 043-387 68 33 of 043- 387 68 34
  • e-mail: pr@mumc.nl

Patiëntenplaatje

Bij een bezoek aan het ziekenhuis heeft u een patiëntenplaatje nodig. Op het patiëntenplaatje staan uw naam, geboortedatum en enkele nummers
die nodig zijn voor interne administratieve verwerking en uitwisseling: een SAP-nummer en een iSoft-nummer.
Bent u niet eerder in het azM/Maastricht UMC+ geweest voor onderzoek of behandeling, laat dan voordat u naar de polikliniek gaat een patiëntenplaatje maken bij de balie van het Bureau Patiëntenregistratie.
De balie bevindt zich op niveau 1 op het Poliplein en is op werkdagen geopend van 08.00 tot 17.00 uur.
Het telefoonnummer is 043-387 68 33. 

Bij inschrijving wordt meteen een pasfoto van u gemaakt. Deze foto wordt opgenomen in uw (medisch) dossier. 
Neemt u hiervoor de gegevens van uw ziektekostenverzekering mee (een verzekeringspasje of polisblad) en een geldig legitimatiebewijs.
Een geldig legitimatiebewijs is een paspoort, een Nederlands rijbewijs, een identiteitskaart of een vreemdelingendocument.
De medewerkers van het Bureau Patiëntenregistratie voeren uw persoonlijke gegevens in en u krijgt direct een patiëntenplaatje mee met daarop uw eigen patiëntennummer (dit is het zogeheten SAP-nummer).  

Doorgeven wijzigingen

Gaat u verhuizen, heeft u een nieuw telefoonnummer of verandert u van huisarts of zorgverzekeraar? Geef dan zo snel mogelijk de wijzigingen door aan Bureau Patiëntenregistratie. U kunt uw wijzigingen per mail doorgeven via pr@mumc.nl, bij de balie van Bureau Patiëntenregistratie of telefonisch via telefoonnummer 043-387 68 33 of 043-3876834.

Wordt u opgenomen?

Mocht u een nieuw (mobiel) telefoonnummer hebben, en staat u op de wachtlijst voor opname, wilt u uw nieuwe nummer dan ook doorgeven aan Bureau Opname. Telefoon: 043-387 73 30.

Aanvraag overzicht ziekenhuisbezoek

Kan ik een overzicht krijgen van mijn ziekenhuisbezoeken? Ja, u kunt een overzicht aanvragen van de data waarop u het Maastricht UMC+ heeft bezocht.
Een dergelijk overzicht kunt u ten behoeve van de Belastingdienst of uw zorgverzekeraar nodig hebben. Indien u een overzicht wilt ontvangen, verzoeken wij u het formulier Overzicht ziekenhuisbezoeken in te vullen, uit te printen en per post naar ons toe te sturen.
Bij het formulier dient u een kopie van een geldig legitimatiebewijs te voegen (van de persoon van wie de gegevens worden opgevraagd).
Een geldig legitimatiebewijs is een paspoort, een Nederlands rijbewijs, een identiteitskaart of een vreemdelingendocument.

Maastricht UMC+
Bureau Patiëntenregistratie
Postbus 5800
6202 AZ Maastricht

Als u gemachtigd bent om namens iemand anders de gegevens op te vragen, dient u tevens een kopie van de machtiging mee te sturen.
Na ontvangst van het formulier ontvangt u van ons zo spoedig mogelijk een volledig overzicht van de data waarop u het ziekenhuis heeft bezocht.
U kunt het aanvraagformulier en het legitimatiebewijs ook afgeven bij de balie van Bureau Patiëntenregistratie (niveau 1, Poliplein).
Het duurt ongeveer vijf werkdagen voor wij u de informatie kunnen toesturen. Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met Bureau Patiëntenregistratie:

  • telefoonnummer: 043-387 68 33 of 043- 387 68 34
  • e-mail: pr@mumc.nl

Burgerservicenummer

Vanaf 1 juni 2009 is de legitimatieplicht en het registreren van het Burgerservicenummer (BSN) in de gezondheidszorg verplicht.
Iedereen die gebruik maakt van zorg en ouder is dan 14 jaar moet zich kunnen legitimeren.
Het BSN is een uniek en persoonsgebonden nummer en vervangt het sofinummer. Het BSN heeft een paar belangrijke voordelen:

  • betrouwbare en veilige uitwisseling van patiëntengegevens
  • voorkomen van persoonsverwisseling
  • betere bescherming tegen identiteitsfraude.

Bent u al langer patiënt in het ziekenhuis, maar hebt u nog niet uw Burgerservicenummer laten registreren, laat dat dan alsnog doen.
U gaat hiervoor naar de balie van Bureau Patiëntenregistratie en neemt een geldig legitimatiebewijs mee (paspoort, Nederlands rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument). 
(interactieve plattegrond)

Veel gestelde vragen over het BSN

1. Wat betekent BSN?
Het Burgerservicenummer (BSN) is een uniek en persoonsgebonden nummer en vervangt het sofinummer.
Iedereen die bij een gemeente staat ingeschreven heeft een BSN. Het BSN heeft een paar belangrijke voordelen: betrouwbare en veilige uitwisseling van patiëntgegevens, voorkomen van persoonsverwisseling, betere bescherming tegen identiteitsfraude.

2. Wat heeft BSN te maken met EPD?
Het burgerservicenummer (BSN) wordt gebruikt om de juiste patiëntgegevens aan de juiste persoon te koppelen.
Dat is belangrijk als een andere zorgverlener uw medische gegevens wil opvragen.
Het uitwisselen van uw medische gegevens via het landelijk Elektronisch Patiëntendossier (EPD) gebeurt in de toekomst op basis van uw BSN.
Op die manier zullen minder fouten worden gemaakt en wordt frauderen moeilijker.


3. Wie gebruiken het BSN in de zorg?
In de Wet gebruik BSN in de zorg (2008) is vastgelegd welke partijen het BSN moeten gebruiken: zorgaanbieders (bijvoorbeeld ziekenhuizen, huisartsen, GGZ-instellingen, verpleeghuizen, apothekers, fysiotherapeuten, zorgverzekeraars en indicatieorganen (bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg).

4. Komt het BSN op het patiëntenplaatje te staan?
Het BSN komt vooralsnog niet op uw patiëntenplaatje te staan. Mogelijk gaat dit in de toekomst wel gebeuren.

5. Heb ik een nieuw patiëntenplaatje nodig?
U hoeft alleen een (nieuw) patiëntenplaatje te maken als u nog niet eerder in ons ziekenhuis was of bij wijzigingen in uw persoonsgegevens
(bijvoorbeeld ander adres, huisarts of verzekering).
U gaat dan naar Bureau Patiëntenregistratie op het poliplein en laat hier een nieuw plaatje maken. Op het nieuwe plaatje staan behalve uw naam en geboortedatum, enkele nummers die nodig zijn voor interne administratieve verwerking.

6. Heeft mijn kind ook een BSN?
Elk kind van 14 jaar en ouder is verplicht een eigen legitimatiebewijs bij zich te hebben op grond van de Wet op de identificatieplicht (2005).
Op dit legitimatiebewijs staat het eigen BSN van uw kind. Kinderen onder de 14 jaar mogen zich legitimeren met de bijschrijving
op het paspoort van een van de ouders. Uiteraard mag een kind zich ook legitimeren met een eigen legitimatiebewijs, indien het daar over beschikt.

7. Mag ik zelf het BSN van mijn partner doorgeven?

Ja dat mag, mits u een geldig legitimatiebewijs van uw partner bij zich heeft. U mag eventueel ook het BSN van andere familieleden doorgeven
of van iemand voor wie u bijvoorbeeld een zorgtaak verricht. Neem wel een geldig legitimatiebewijs van betreffende persoon mee. 

8. Wat is een geldig legitimatiebewijs?
Onder een geldig legitimatiebewijs wordt verstaan een paspoort, een Nederlands rijbewijs, een identiteitskaart of een vreemdelingendocument. Alleen een verzekeringspas is niet voldoende. Ook een bromfietscertificaat (‘scooterrijbewijs’) is geen geldig legitimatiebewijs.

9.
Verlopen identiteitsbewijs niet geldig bij zorgverlener
Als uw identiteitsbewijs niet meer geldig is, kunt u dit niet meer gebruiken om u te identificeren bij een zorgverlener.
U moet dan een nieuw bewijs aanschaffen.

10. Spoedeisende hulp en legitimeren
Heeft u onmiddellijk medische hulp nodig, dan wordt u eerst geholpen.

11. Mag ik een kopie van mijn paspoort of identiteitsbewijs overleggen?
Nee, dit zijn geen geldige legitimatiebewijzen.

12. Hoef ik mijn BSN (Burgerservicenummer) maar eenmalig te laten registreren?
Ja, in het azM/Maastricht UMC+ hoeft u dat maar één keer te laten doen.
Gaat u echter naar een ander ziekenhuis, dan moet u ook daar eenmalig uw BSN laten registreren.