Kosten behandeling

Burgerservicenummer

Burgerservicenummer

Vanaf 1 juni 2009 is de legitimatieplicht en het registreren van het Burgerservicenummer (BSN) in de gezondheidszorg verplicht.
Iedereen die gebruik maakt van zorg en ouder is dan 14 jaar moet zich kunnen legitimeren.
Het BSN is een uniek en persoonsgebonden nummer en vervangt het sofinummer. Het BSN heeft een paar belangrijke voordelen:

  • betrouwbare en veilige uitwisseling van patiëntengegevens
  • voorkomen van persoonsverwisseling
  • betere bescherming tegen identiteitsfraude.

Bent u al langer patiënt in het ziekenhuis, maar hebt u nog niet uw Burgerservicenummer laten registreren, laat dat dan alsnog doen.
U gaat hiervoor naar de balie van Bureau Patiëntenregistratie en neemt een geldig legitimatiebewijs mee (paspoort, Nederlands rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument). 
(interactieve plattegrond)

Veel gestelde vragen over het BSN

1. Wat betekent BSN?
Het Burgerservicenummer (BSN) is een uniek en persoonsgebonden nummer en vervangt het sofinummer.
Iedereen die bij een gemeente staat ingeschreven heeft een BSN. Het BSN heeft een paar belangrijke voordelen: betrouwbare en veilige uitwisseling van patiëntgegevens, voorkomen van persoonsverwisseling, betere bescherming tegen identiteitsfraude.

2. Wat heeft BSN te maken met EPD?
Het burgerservicenummer (BSN) wordt gebruikt om de juiste patiëntgegevens aan de juiste persoon te koppelen.
Dat is belangrijk als een andere zorgverlener uw medische gegevens wil opvragen.
Het uitwisselen van uw medische gegevens via het landelijk Elektronisch Patiëntendossier (EPD) gebeurt in de toekomst op basis van uw BSN.
Op die manier zullen minder fouten worden gemaakt en wordt frauderen moeilijker.


3. Wie gebruiken het BSN in de zorg?
In de Wet gebruik BSN in de zorg (2008) is vastgelegd welke partijen het BSN moeten gebruiken: zorgaanbieders (bijvoorbeeld ziekenhuizen, huisartsen, GGZ-instellingen, verpleeghuizen, apothekers, fysiotherapeuten, zorgverzekeraars en indicatieorganen (bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg).

4. Komt het BSN op het patiëntenplaatje te staan?
Het BSN komt vooralsnog niet op uw patiëntenplaatje te staan. Mogelijk gaat dit in de toekomst wel gebeuren.

5. Heb ik een nieuw patiëntenplaatje nodig?
U hoeft alleen een (nieuw) patiëntenplaatje te maken als u nog niet eerder in ons ziekenhuis was of bij wijzigingen in uw persoonsgegevens
(bijvoorbeeld ander adres, huisarts of verzekering).
U gaat dan naar Bureau Patiëntenregistratie op het poliplein en laat hier een nieuw plaatje maken. Op het nieuwe plaatje staan behalve uw naam en geboortedatum, enkele nummers die nodig zijn voor interne administratieve verwerking.

6. Heeft mijn kind ook een BSN?
Elk kind van 14 jaar en ouder is verplicht een eigen legitimatiebewijs bij zich te hebben op grond van de Wet op de identificatieplicht (2005).
Op dit legitimatiebewijs staat het eigen BSN van uw kind. Kinderen onder de 14 jaar mogen zich legitimeren met de bijschrijving
op het paspoort van een van de ouders. Uiteraard mag een kind zich ook legitimeren met een eigen legitimatiebewijs, indien het daar over beschikt.

7. Mag ik zelf het BSN van mijn partner doorgeven?

Ja dat mag, mits u een geldig legitimatiebewijs van uw partner bij zich heeft. U mag eventueel ook het BSN van andere familieleden doorgeven
of van iemand voor wie u bijvoorbeeld een zorgtaak verricht. Neem wel een geldig legitimatiebewijs van betreffende persoon mee. 

8. Wat is een geldig legitimatiebewijs?
Onder een geldig legitimatiebewijs wordt verstaan een paspoort, een Nederlands rijbewijs, een identiteitskaart of een vreemdelingendocument. Alleen een verzekeringspas is niet voldoende. Ook een bromfietscertificaat (‘scooterrijbewijs’) is geen geldig legitimatiebewijs.

9.
Verlopen identiteitsbewijs niet geldig bij zorgverlener
Als uw identiteitsbewijs niet meer geldig is, kunt u dit niet meer gebruiken om u te identificeren bij een zorgverlener.
U moet dan een nieuw bewijs aanschaffen.

10. Spoedeisende hulp en legitimeren
Heeft u onmiddellijk medische hulp nodig, dan wordt u eerst geholpen.

11. Mag ik een kopie van mijn paspoort of identiteitsbewijs overleggen?
Nee, dit zijn geen geldige legitimatiebewijzen.

12. Hoef ik mijn BSN (Burgerservicenummer) maar eenmalig te laten registreren?
Ja, in het azM/Maastricht UMC+ hoeft u dat maar één keer te laten doen.
Gaat u echter naar een ander ziekenhuis, dan moet u ook daar eenmalig uw BSN laten registreren.

Wat vindt u van deze pagina?