Kosten behandeling

DBC-Zorgproducten

Sinds 1 januari 2012 wordt de zorg in Nederland gefinancierd volgens het systeem van prestatiebekostiging. Dit is ontwikkeld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en is gebaseerd op zogenaamde DBC-Zorgproducten. DBC staat voor Diagnose Behandel Combinatie.

Een Diagnose Behandel Combinatie is een declarabele prestatie, die het resultaat is van (een deel van) het totale zorgtraject; van de diagnose die de zorgaanbieder stelt tot en met de (eventuele) behandeling die hieruit volgt.
De overheid heeft de DBC-zorgproducten in twee groepen verdeeld:

  1. Groep A, het zogeheten gereguleerde segment.
  2. Groep B, het zogeheten vrije segment.

Voor het gereguleerde A-segment zijn landelijk maximumtarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). In het vrije B-segment (meer dan 70% van de DBC-zorgproducten) onderhandelen ziekenhuizen met zorgverzekeraars en worden per zorgproduct prijzen contractueel vastgelegd.
Naast de genoemde prijsafspraken tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars bestaan ook situaties waarin het zogenaamde passantentarief in rekening wordt gebracht. Als patiënt heeft u alleen met passantentarieven te maken op het moment dat:

  • uw zorgverzekeraar geen overeenkomst met het Maastricht UMC+ heeft afgesloten;
  • u niet verzekerd bent;
  • het een behandeling betreft die niet door uw zorgverzekeraar wordt vergoed als de medische noodzaak ontbreekt; de onverzekerde zorg.

Als patiënt merkt u niets van de jaarlijkse wijzigingen in de declaratiesystematiek. Dit is vooral een zaak van de ziekenhuizen en uw zorgverzekeraar.
Meer informatie vindt u op https://www.nza.nl/.

Tarieven van een behandeling

Volgens de wet- en regelgeving in Nederland gelden voor het merendeel van de behandelingen in het ziekenhuis vaste tarieven. Ongeveer 30 procent van de behandelingen valt in het zogenoemde ‘gereguleerd DBC-segment’, waarbij de maximumprijzen door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn vastgesteld.
Voor de overige 70 procent van de behandelingen is door de NZa geen vaste prijs vastgesteld. Dit betreft het zogenoemde ‘vrije segment’, waarvoor prijsafspraken worden gemaakt tussen het ziekenhuis en de zorgverzekeraars.

Het Maastricht UMC+ heeft met een aantal zorgverzekeraars een contract afgesloten voor de behandelingen. De factuur van de behandeling gaat naar uw zorgverzekeraar. U dient – voorafgaand aan uw behandeling - zelf bij uw zorgverzekeraar na te gaan of de behandeling volledig wordt vergoed en welk deel u eventueel zelf moet betalen. Zie verder onder Wat moet ik zelf betalen?

Daarnaast willen wij u erop attenderen dat voorafgaand aan een behandeling slechts indicatief een tariefopgave kan worden gedaan. De benodigde behandeling verschilt namelijk per persoon. Voor deze tariefopgave is het noodzakelijk dat de arts u eerst heeft gezien, waarbij de arts een diagnose vaststelt en een behandeling voorstelt. Indien uw zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten met ons ziekenhuis over de behandelingen in het gereguleerde en vrije segment en u toch in het azM/Maastricht UMC+ geholpen wilt worden, dan gelden de prijzen van de ‘passantentarieflijst’.

De zorgverzekeraars die geen contract met het azM/Maastricht UMC+ hebben, stellen zelf een vergoeding vast in hun polisvoorwaarden. Dat kan betekenen dat u een deel van uw behandeling zelf moet betalen. Wij raden u daarom aan om altijd zelf eerst bij uw zorgverzekeraar na te gaan of deze de behandeling in het Maastricht UMC+ vergoedt. Zo komt u niet voor onaangename verrassingen te staan. Voor het opvragen van een tarief kunt u contact opnemen met de afdeling Verkoop, Contractering & Zorgadministratie  telefoonnummer 043-387 72 78.