Kosten behandeling

Prijzen

Prijzen van een behandeling

Volgens de wet- en regelgeving in Nederland gelden voor het merendeel van de behandelingen in het ziekenhuis vaste tarieven. Ongeveer 30 procent van de behandelingen valt in het zogenoemde ‘gereguleerd DBC-segment’, waarbij de maximumprijzen door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn vastgesteld.
Voor de overige 70 procent van de behandelingen is door de NZa geen vaste prijs vastgesteld. Dit betreft het zogenoemde ‘vrije segment’, waarvoor contractuele prijsafspraken worden gemaakt tussen het ziekenhuis en de zorgverzekeraars.

Het Maastricht UMC+ heeft met de meeste zorgverzekeraars een contract afgesloten voor de behandelingen. De factuur van de behandeling gaat naar uw zorgverzekeraar. U dient – voorafgaand aan uw behandeling - zelf bij uw zorgverzekeraar na te gaan of de behandeling volledig wordt vergoed en welk deel u eventueel zelf moet betalen. Zie verder onder: Wat moet ik zelf betalen?

Daarnaast willen wij u erop attenderen dat voorafgaand aan een behandeling slechts indicatief een tariefopgave kan worden gedaan. De benodigde behandeling verschilt namelijk per persoon. Voor deze tariefopgave is het noodzakelijk dat de arts u eerst heeft gezien, waarbij de arts een diagnose vaststelt en een behandeling voorstelt. Indien uw zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten met ons ziekenhuis over de behandelingen in het gereguleerde en vrije segment en u toch in het azM/Maastricht UMC+ geholpen wilt worden, dan gelden de prijzen van de ‘passantenprijslijst’. Deze prijslijsten vindt u ook onderaan deze pagina.

De zorgverzekeraars die geen contract met het azM/Maastricht UMC+ hebben, stellen zelf een vergoeding vast in hun polisvoorwaarden. Hierbij kan het voorkomen dat u een deel van uw behandeling zelf moet betalen. Wij raden u daarom aan om zelf eerst bij uw zorgverzekeraar na te gaan of deze de behandeling in het azM/Maastricht UMC+ vergoedt. Zo komt u niet voor onaangename verrassingen te staan.
Voor het opvragen van een tarief kunt u contact opnemen met de afdeling Verkoop, Contractering & Zorgadministratie.
Telefoonnummer  043-387 72 78.