Kosten behandeling

Veelgestelde vragen

Wij hebben de meest voorkomende vragen over betalingen en facturen voor u op een rijtje gezet.

Waar kan ik terecht met een vraag over mijn zorgnota?

Uw zorgverzekeraar kan een toelichting geven op uw zorgnota.

Waar vind ik extra inzicht in mijn zorgverzekering?

De zorgverzekeraars introduceren dit najaar bij elke basis zorgverzekering voor 2017 een zorgverzekeringskaart. Ze willen hiermee hun verzekerden helder en op gelijke wijze informeren over de belangrijkste polisvoorwaarden van de basis zorgverzekeringen. Op de zorgverzekeringskaart basisverzekering staat onder meer informatie over de basisverzekering in het algemeen, het eigen risico en zorgadvies en -bemiddeling.

Waarom is een behandeling in het ziekenhuis zo duur?

Het tarief van een behandeling (een zogeheten DBC-Zorgproduct), is gebaseerd op de gemiddelde kosten van een dergelijke behandeling. Het behandeltarief is dus geen optelsom van de daadwerkelijk bij u gemaakte kosten/behandelactiviteiten. DBC-Zorgproducten zijn in feite zorgpakketten die gebruikelijk zijn bij een bepaalde behandeling, bijvoorbeeld een gebroken arm.

 De prijs voor dit DBC-Zorgproduct is een gemiddelde van alle kosten bij alle patiënten met een dergelijke breuk. Het maakt daarbij dus niet uit of er bij u één of vijf foto’s zijn gemaakt. Als er in de beleving van de patiënt weinig in het ziekenhuis is gebeurd, kan de zorgnota daarom toch nog hoog overkomen. Ook het omgekeerde kan zich voordoen; een behandeling is in werkelijkheid vele malen duurder dan de kosten die op de rekening staan.

Ik ben maar kort bij de specialist geweest en dat kost meer dan bijvoorbeeld € 200, hoe kan dat?

Het tarief van een behandeling (een zogeheten DBC-Zorgproduct), is gebaseerd op de gemiddelde kosten van een dergelijke behandeling. Het behandeltarief is dus geen optelsom van de daadwerkelijk bij u gemaakte kosten/behandelactiviteiten. In die gemiddelde kosten worden ook kosten voor huisvesting, apparatuur en facilitaire zaken meegenomen. DBC-Zorgproducten zijn in feite zorgpakketten die gebruikelijk zijn bij een bepaalde behandeling, bijvoorbeeld een gebroken arm.

Het tarief voor dit DBC-Zorgproduct is een gemiddelde van alle kosten bij alle patiënten met een dergelijke breuk. Het maakt daarbij dus niet uit of er bij u één of vijf foto’s zijn gemaakt. Als er in de beleving van de patiënt weinig in het ziekenhuis is gebeurd, kan de zorgnota daarom toch nog hoog overkomen. Ook het omgekeerde kan zich voordoen; een behandeling is in werkelijkheid vele malen duurder dan de kosten die op de rekening staan.

Ik krijg via mijn zorgverzekeraar of van een ziekenhuis een rekening, maar ik ben helemaal niet in dat ziekenhuis geweest. Hoe kan dat?

Uw huisarts (of een andere zorgverlener) heeft bijvoorbeeld bloed bij u afgenomen of u heeft een urinemonster bij uw huisarts ingeleverd, etc. Dit bloed, urinemonster, et cetera wordt vervolgens voor onderzoek naar een ziekenhuis gestuurd. Het ziekenhuis voert de door uw huisarts aangevraagde onderzoeken uit, geeft de uitslagen van deze onderzoeken door aan uw huisarts en brengt de kosten hiervan rechtstreeks bij u in rekening of bij uw zorgverzekeraar.

Ik wil voor dat ik naar het ziekenhuis ga, weten wat het mij kost. Kunt u mij een kostenoverzicht geven?

Voor ziekenhuisbehandelingen is vaak vooraf geen goede prijsindicatie te geven omdat dit afhangt van welke onderzoeken u moet ondergaan en welke diagnoses er gesteld worden. De meeste ziekenhuisbehandelingen zijn een stuk hoger dan het eigen risico. In veel gevallen bent u uw eigen risico dus kwijt.

Vergoedt de zorgverzekeraar mijn behandeling bij alle ziekenhuizen?

Uw zorgverzekeraar kan u hier antwoord op geven. De vergoeding hangt af van verschillende factoren. Onder meer of uw behandeling verzekerde zorg is. Het is ook afhankelijk van de polis die u heeft afgesloten bij uw zorgverzekeraar. Als uw zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten met een ziekenhuis wordt niet altijd alles vergoed.

Er staat een andere startdatum van het DBC-Zorgproduct op mijn zorgnota dan de datum van mijn eerste consult. Hoe kan dat?

De startdatum van het DBC-Zorgproduct is de datum van de eerste zorgactiviteit die plaatsvindt. Die kan zijn geweest vóór het eerste consult in het ziekenhuis. Bijvoorbeeld een laboratoriumonderzoek van uw bloed dat eerder werd afgenomen.

Waarom krijg ik van mijn zorgverzekeraar pas maanden na mijn ziekenhuisbezoek of behandeling de rekening?

Behandelingen kennen verschillende doorlooptijden. Sommige zijn korter en andere langer. Er zijn wettelijke looptijden voor het afrekenen van behandelingen (DBC-Zorgproducten). Een ziekenhuis mag rekeningen indienen zelfs tot maximaal één jaar nadat de behandeling is afgerond. Vervolgens hebben zorgverzekeraars nog 30 dagen de tijd om de factuur te beoordelen.

Wat is een DBC-Zorgproduct?

Als u in het ziekenhuis in behandeling bent, berekent het ziekenhuis niet elke scan, injectie of handeling afzonderlijk. Het betalen van uw ziekenhuiszorg gebeurt via zogenoemde DBC-Zorgproducten. DBC staat voor Diagnose Behandel Combinatie. DBC-Zorgproducten zijn zorgpakketten die gebruikelijk zijn bij een bepaalde behandeling, bijvoorbeeld een gebroken arm. De prijs voor dit DBC-Zorgproduct is een gemiddelde van alle kosten bij alle patiënten met een dergelijke breuk.

Wat wel van belang is, is de zwaarte van de behandeling. Zo maakt het uit of de patiënt overnacht in het ziekenhuis of meteen naar huis kan. Of dat een patiënt een operatie ondergaat of niet. Ook het aantal bezoeken aan de medisch specialist kan een rol spelen. De manier waarop ziekenhuizen de kosten berekenen voor zorg die ze hebben verleend, is ingewikkeld. Ziekenhuizen maken bij het vaststellen van de tarieven van een behandeling gebruik van zogeheten Diagnose Behandel Combinaties (DBC's). Om meer inzicht te krijgen in uw zorgkosten is het goed om te weten hoe de berekening van de zorgkosten gaat.

Hoe is het tarief van een DBC-Zorgproduct opgebouwd?

Het tarief van een DBC-Zorgproduct is opgedeeld in een kostencomponent en een honorariumcomponent. Het kostendeel dekt de ziekenhuiskosten en de kosten van het ondersteunende personeel. Het honorariumdeel is de vergoeding voor de medisch specialisten. Deze uitsplitsing geldt overigens tot eind 2014. DBC-Zorgproducten die vanaf 1 januari 2015 geopend worden, hebben één tarief.

Wanneer wordt een DBC-Zorgproduct geopend en gesloten?

De startdatum van het DBC-Zorgproduct is de datum van de eerste zorgactiviteit die plaatsvindt. Dit kan al zijn geweest vóór het eerste consult in het ziekenhuis, bijvoorbeeld een laboratoriumonderzoek van uw bloed dat eerder werd afgenomen.

Een DBC-Zorgproduct kan maximaal 42, 90 of 120 dagen open staan. Na afloop van deze periode wordt het DBC-Zorgproduct afgesloten en de rekening opgemaakt. Blijft u langer onder behandeling dan wordt er opnieuw een DBC gestart. De startdatum van de DBC voor de vervolgbehandeling sluit aan op de afsluitdatum van uw voorgaande DBC. De startdatum van de vervolg-DBC is dus niet gelijk aan het eerstvolgende ziekenhuisbezoek.
Let op: de einddatum hoeft dus niet altijd de laatste dag van de behandeling te zijn, maar is de dag dat de DBC-termijn afloopt. Ziekenhuizen dienen na sluiting van een DBC-Zorgproduct de rekening in bij de zorgverzekeraar.

Kan ik rechtstreeks naar een ziekenhuis gaan of moet ik eerst naar de huisarts?

Voor medisch specialistische zorg in het ziekenhuis heeft u altijd een verwijzing nodig. De huisarts geeft alleen een verwijzing als dit medisch noodzakelijk is. Zonder geldige verwijzing zijn de kosten voor eigen rekening.

Wanneer moet ik zelf (een deel van) de behandeling betalen?

In een aantal gevallen betaalt u zelf (een deel van) de behandeling. De eigen betaling kan betrekking hebben op uw eigen risico, uw eigen bijdrage volgens de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering of indien er sprake is van 'onverzekerde zorg'. Ook als u niet verwezen bent, bijvoorbeeld door de huisarts of een specialist, dient u zelf te betalen. Kijk voor meer informatie 'Wat moet ik zelf betalen?'

Wanneer moet ik een voorschot betalen?

Het Maastricht UMC+ vraagt bij opname in het ziekenhuis een voorschot aan patiënten die:

  • niet kunnen aantonen dat ze een zorgverzekering hebben afgesloten
  • uit het buitenland afkomstig zijn, tenzij ze een geldig internationaal machtigingsformulier van hun verzekeringsmaatschappij kunnen overleggen. Dit geldt alleen voor klinische trajecten (inclusief opnames als gevolg van spoedeisende zorg).
  • behandelingen met betrekking tot onverzekerde zorg (bijvoorbeeld ooglidcorrecties, borstvergrotingen).

Wat is de Ibancode en het Swiftadres van het ziekenhuis?

Voor betalingen heeft u de Ibancode en het Swiftadres van het azM/Maastricht UMC+ nodig:

  • Ibancode: NL 11 INGB 0654 8526 42
  • Swiftadres: INGBNL2A

Kan ik een factuur ook contant komen betalen?

Hoewel betaling per bank de voorkeur heeft, kunt u uw factuur contant betalen. Hiervoor kunt u terecht bij het Servicebureau Facilitair Bedrijf op niveau 1, vlakbij het Poliplein. De openingstijden zijn op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur. Hier kunt u ook terecht voor betaling met een credit card.

Kan ik een overzicht krijgen van mijn ziekenhuisbezoeken?

Ja, u kunt een overzicht aanvragen van de data waarop u het ziekenhuis heeft bezocht. Een dergelijk overzicht kunt u nodig hebben ten behoeve van de Belastingdienst of uw zorgverzekeraar. U kunt hier het formulier Overzicht ziekenhuisbezoeken downloaden. Wij verzoeken u het formulier in te vullen, te ondertekenen en voorzien van een geldig legitimatiebewijs te sturen aan:

azM/Maastricht UMC+
Bureau Patiëntenregistratie
Postbus 5800
6202 AZ Maastricht

U kunt het formulier en het legitimatiebewijs ook afgeven bij de balie van Bureau Patiëntenregistratie (niveau 1, Poliplein).
Het duurt ongeveer vijf werkdagen voor wij u de informatie kunnen toesturen. Mocht u nog vragen hebben, neem dan even contact op met Bureau Patiëntenregistratie:

  • telefoonnummer: 043-387 68 33 of 043- 387 68 34
  • e-mail: pr@mumc.nl

Worden de kosten van de ambulance of de taxi vergoed?

De kosten van de ambulance worden meestal vergoed, dit is echter afhankelijk van uw verzekering. Mocht u een (gedeeltelijke) vergoeding krijgen, bewaar dan de kwitanties van de vervoerder. Uw zorgverzekeraar kan deze bij u opvragen. Of de kosten van de taxi worden vergoed, hangt eveneens af van uw zorgverzekering. Kijkt u hiervoor de polisvoorwaarden van uw verzekering na of raadpleeg uw zorgverzekeraar.

Is mijn pasgeboren kindje automatisch mee verzekerd?

Uw kindje moet zo spoedig mogelijk, doch binnen vier maanden na de geboorte, worden aangemeld bij uw zorgverzekeraar. Dit geldt ook voor een geadopteerd kind. Dit is wettelijk geregeld via de Zorgverzekeringswet. U bent zelf verantwoordelijk voor de aanmelding. Wij vragen u om na aanmelding de naam van de zorgverzekeraar en het verzekeringsnummer van uw kind zo spoedig mogelijk door te geven aan Bureau Patiëntenregistratie:

  • telefoonnummer: 043-387 68 33 of 043- 387 68 34
  • e-mail: pr@mumc.nl