Kosten behandeling

Zelf betalen?

In de volgende gevallen dient u de factuur of een gedeelte daarvan zelf te betalen:

 • de verrekening van het verplicht eigen risico
 • als sprake is van een eigen bijdrage
 • als sprake is van onverzekerde zorg
 • als u geen verwijzing heeft voor een afspraak in het ziekenhuis (bijvoorbeeld van de huisarts of een andere specialist) en op eigen initiatief een arts consulteert.

Eigen risico

Bij de basisverzekering volgens de Zorgverzekeringswet hoort een verplicht eigen risico. Iedereen van 18 jaar of ouder heeft een verplicht eigen risico in de zorgverzekering. Hierdoor betaalt u zelf een deel van de ontvangen zorg. Het verplicht eigen risico was  in 2015 € 375   en in 2016 € 385. Voor 2017 is het eigenrisico ook  vastgesteld op  € 385.
Bovenop het verplicht eigen risico kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico van maximaal  € 500. U krijgt daarvoor van uw zorgverzekeraar een korting op uw maandelijkse premie voor de basisverzekering. U betaalt dan dus maximaal € 875 van de eerste zorgkosten.
De volgende zorgkosten tellen niet mee voor uw eigen risico:

 • de huisartsenzorg (waaronder de huisartsenpost)
 • verloskundige zorg en kraamzorg
 • zorg voor chronische aandoeningen (diabetes mellitus type 2, COPD en CVR)
 • nacontroles bij orgaandonaties
 • wijkverpleging (vanaf 2015)
 • gratis nationale bevolkingsonderzoeken, zoals het borstkankeronderzoek
 • de griepprik voor risicogroepen, als u hiertoe behoort
 • zorg die door uw aanvullende verzekering wordt vergoed.

Eigen bijdrage

Naast het eigen risico kan de zorgverzekeraar u vragen om een deel van uw behandeling zelf te betalen. Dit is afhankelijk van hoe u aanvullend verzekerd bent.
Het is daarom belangrijk dat u eerst uw polisvoorwaarden nakijkt of bij uw zorgverzekeraar informeert.
Raadpleeg ook de folder Eigen bijdrage - Zorg met verblijf 2015

Onverzekerde zorg

U kunt een factuur van het Maastricht UMC+ ontvangen als u zorg heeft ontvangen m.b.t. 'onverzekerde zorg'. Landelijk is vastgesteld dat onverzekerde zorg betrekking heeft op zorg die buiten de basisverzekering valt. Bij een aantal zorgverzekeraars kunt u zich voor dergelijke behandelingen bijverzekeren.

Geen verwijzing

Zorgaanbieders dienen per 1 januari 2012 de gegevens van de verwijzer op te nemen op hun declaratie. Bij het consulteren van een specialist en/of een onderzoeksafdeling in een ziekenhuis dient u een verwijzing te vragen aan bijvoorbeeld uw huisarts, specialist (van het Maastricht UMC+ of een ander ziekenhuis), bedrijfsarts, optometrist, tandarts, verloskundige, etcetera.
Bij het consulteren op eigen verzoek zonder verwijzing, ontvangt u zelf de nota en dient u deze ook zelf te betalen.

Wanneer ontvang ik een factuur?

Het Maastricht UMC+ streeft ernaar om facturen zoveel mogelijk rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar te sturen. Echter indien het gaat om onverzekerde zorg, dan ontvangt u zelf de factuur in plaats van uw verzekeraar.

Vragen over de zorgkosten 

http://www.dezorgnota.nl/
http://www.zorgverzekeraars.nl/
http://www.nza.nl/