Praktisch

Patiëntenplaatje / ponsplaatje

Servicepunt patiëntenregistratie.

In ons ziekenhuis kunt u bij het servicepunt patiëntenregistratie terecht voor het maken van een patiëntenplaatje.

U kunt ook terecht voor

  • registreren van uw Burgerservicenummer,
  • uw adreswijziging doorgeven
  • overzicht aanvragen van uw ziekenhuisbezoek(en)
  • vragen over rekeningen van het azM / Maastricht UMC+.

Het servicepunt patiëntenregistratie vindt u op het Poliplein, niveau 1 en is op werkdagen geopend van 07.30 tot 17.00 uur.

  • telefoonnummer: 043-387 68 33 of 043- 387 68 34 (op werkdagen tussen 8.00 en 16.30 uur)
  • e-mail: pr@mumc.nl

Patiëntenplaatje

Bij een bezoek aan het ziekenhuis heeft u een patiëntenplaatje nodig. Op het patiëntenplaatje staan uw naam, geboortedatum en enkele nummers die nodig zijn voor interne administratieve verwerking en uitwisseling: een SAP-nummer en een iSoft-nummer. Bent u niet eerder in het azM / Maastricht UMC+ geweest voor onderzoek of behandeling, laat dan voordat u naar de polikliniek gaat een patiëntenplaatje maken bij het servicepunt patiëntenregistratie. De balie bevindt zich op niveau 1 op het Poliplein en is op werkdagen geopend van 07.30 tot 17.00 uur. Het telefoonnummer is 043-387 68 33.

Bij inschrijving wordt meteen een pasfoto van u gemaakt. Deze foto wordt opgenomen in uw medisch dossier.  Neemt u hiervoor de gegevens van uw ziektekostenverzekering mee (een verzekeringspasje of polisblad) en een geldig legitimatiebewijs. Een geldig legitimatiebewijs is een paspoort, een Nederlands rijbewijs, een identiteitskaart of een vreemdelingendocument. De medewerkers van het Bureau Patiëntenregistratie voeren uw persoonlijke gegevens in en u krijgt direct een patiëntenplaatje mee met daarop uw eigen patiëntnummer (dit is het zogeheten SAP-nummer).  

Doorgeven wijzigingen

Gaat u verhuizen, heeft u een nieuw telefoonnummer of verandert u van huisarts of zorgverzekeraar? Geef u adreswijziging dan zo snel mogelijk de wijzigingen door aan Bureau Patiëntenregistratie. U kunt uw wijzigingen per mail doorgeven of bij het servicepunt patiëntenregistratie, via pr@mumc.nl, of telefonisch via telefoonnummer 043-387 68 33 of 043-387 68 34.

Wordt u opgenomen?

Mocht u een nieuw (mobiel) telefoonnummer hebben, en staat u op de wachtlijst voor opname, wilt u uw nieuwe nummer dan ook doorgeven aan Bureau Opname.Telefoon: 043-387 73 30.

Aanvraag overzicht ziekenhuisbezoeken

Kan ik een overzicht krijgen van mijn ziekenhuisbezoeken? Ja, u kunt een overzicht aanvragen van de data waarop u het Maastricht UMC+ heeft bezocht. Een dergelijk overzicht kunt u ten behoeve van de Belastingdienst of uw zorgverzekeraar nodig hebben. Indien u een overzicht wilt ontvangen, verzoeken wij u het formulier Overzicht ziekenhuisbezoeken in te vullen, uit te printen en per post naar ons toe te sturen Bij het formulier dient u een kopie van een geldig legitimatiebewijs te voegen (van de persoon van wie de gegevens worden opgevraagd). Een geldig legitimatiebewijs is een paspoort, een Nederlands rijbewijs, een identiteitskaart of een vreemdelingendocument. Het volledig ingevulde en ondertekende formulier stuurt u naar:
azM / Maastricht UMC+
Bureau Patiëntenregistratie
Postbus 5800
6202 AZ Maastricht

Als u gemachtigd bent om namens iemand anders de gegevens op te vragen, dient u tevens een kopie van de machtiging mee te sturen. Na ontvangst van het formulier ontvangt u van ons zo spoedig mogelijk een volledig overzicht van de data waarop u het ziekenhuis heeft bezocht. U kunt het aanvraagformulier en het legitimatiebewijs ook afgeven bij het servicepunt patiëntenregistratie (niveau 1, Poliplein). Het duurt ongeveer vijf werkdagen voor wij u de informatie kunnen toesturen. Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met Bureau Patiëntenregistratie:

  • telefoonnummer: 043-387 68 33 of 043- 387 68 34
  • e-mail: pr@mumc.nl
 
Wat vindt u van deze pagina?