Rechten en plichten

Medisch dossier

Inzage in uw dossier

U hebt het recht uw medisch dossier in te zien. Als u dit wilt doen, overleg dit dan met uw behandelend arts of de verpleegkundige als u bent opgenomen.

Opvragen kopie medisch dossier

Wilt u een kopie ontvangen van uw medisch dossier? Vanuit zorgvuldigheidsoverwegingen dient dit schriftelijk te gebeuren.
Informatie en het aanvraagformulier kunt u downloaden via het patiënteninformatieblad Uw medisch dossier
U kunt ook contact op nemen met het Patiëntenvoorlichtingscentrum (telefoon: 043-387 4567) en vragen naar het aanvraagformulier of u loopt bij hen binnen.
Het Patiëntenvoorlichtingscentrum bevindt zich in de Serrehal. (interactieve plattegrond)

Kosten

Aan het opsturen van kopieën zijn kosten verbonden:

  • tot 100 pagina's: € 4,50
  • vanaf 100 pagina's: € 22,50
  • moeilijk toegankelijke gegevens: € 22,50 per verstrekking
  • röntgenfoto`s € 10,00 per CD-rom
  • kopieën van de Medische fotografie € 2,50
  • aangetekend opsturen: € 8,15

Kopieën röntgenfoto's

Kopieën van röntgenfoto's kunt u ophalen bij het 'kopieloket' van de afdeling Radiologie op niveau 3, wachtruimte 2. Het loket is dagelijks geopend van 08.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 16.45 uur. Uit privacy overwegingen kan alleen de patiënt zelf (of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger) een kopie van de onderzoeken aanvragen. Hiervoor vragen wij u zich te legitimeren middels een geldig identiteitsbewijs; te weten paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. 

De kosten (€10,00) kunnen worden voldaan middels PIN bij het ophalen van de CD/DVD.

Aanvraagformulieren & Informatie: