Rechten en plichten

Medisch dossier

Inzage in uw dossier

U hebt het recht uw medisch dossier in te zien. Als u dit wilt doen, overleg dit dan met uw behandelend arts of de verpleegkundige als u bent opgenomen.

Opvragen kopie medisch dossier

Wilt u een kopie ontvangen van uw medisch dossier? Vanuit zorgvuldigheidsoverwegingen moet u dit schriftelijk opvragen.
Informatie en het aanvraagformulier kunt u downloaden via het patiënteninformatieblad Uw medisch dossier. Als u thuis geen printer heeft, kunt u het aanvraagformulier ophalen bij Patientenvoorlichting, Serrehal niveau 1.

Inhoudelijke vragen over de aanvraag van medisch gegevens kunt u telefonisch stellen aan het Team Medisch Dossier, op werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 043 – 387 56 13.

Aangetekend opsturen: € 8,15 (als u het dossier komt ophalen is dit uiteraard gratis)

Kopieën van röntgenfoto's e.d. zelf afhalen

Deze kunt u aanvragen en ophalen bij het 'kopieloket' van de afdeling Radiologie op niveau 3, wachtruimte 2. Het loket is dagelijks geopend van 08.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 16.45 uur. Om privacyredenen kan alleen de patiënt zelf, of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger, een kopie van de onderzoeken aanvragen. Hiervoor vragen wij u zich te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs zoals een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. 

Aanvraagformulieren & Informatie: