Rechten en plichten

Privacy

U kunt van het ziekenhuis verwachten dat men u met alle zorgvuldigheid behandelt, dat men rekening houdt met uw zelfstandigheid en uw levensbeschouwing en dat men uw persoonlijke gegevens als strikt vertrouwelijk beschouwt. Het ziekenhuis beschermt uw privacy.

Uw persoonsgegevens worden zoals gebruikelijk in één of meer persoonsregistraties opgenomen. In het Maastricht UMC+ is een privacyreglement van kracht. Hierin staan bepalingen die u inzicht verschaffen in de wijze waarop het Maastricht UMC+ uw medische gegevens registreert. Als u hierover vragen hebt kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming, telefoonnummer 043-387 59 10 .

Wat vindt u van deze pagina?