Praktisch

Spoedeisende hulp

Momenteel is er een grote verbouwing gaande van de SEH maar de zorgverlening gaat gewoon door. Kijk voor meer informatie op de speciale verbouwingspagina  

De afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van het Maastricht UMC+ is bedoeld voor mensen die met spoed medische hulp nodig hebben. Er is sprake van spoed:

  • nadat u ergens onwel bent geworden of letsel hebt opgelopen en (per ambulance) naar de spoedeisende hulp wordt gebracht.
  • wanneer uw huisarts u verwijst naar de Spoedeisende Hulp. Indien u van te voren geen bezoek aan de huisarts heeft gebracht, kan het zijn dat u wordt terug verwezen door de specialist naar uw huisarts.

De Spoedeisende Hulp is 24 uur per dag open, 7 dagen per week. Momenteel is er een verbouwing gaande (zie verbouwingpagina) en kunnen routes iets anders zijn dan u gewend bent maar alles gaat gewoon door.

Telefoon: 043-387 67 00

Gang van zaken

Bij aankomst op de Spoedeisende Hulp meldt u zich aan de ontvangstbalie en neemt u plaats in de wachtkamer. De verpleegkundige roept u zo snel mogelijk binnen voor een gesprek waarin deze bekijkt wat er met u aan de hand is. Het kan zijn dat u weer even moet wachten in de wachtkamer. Mogelijk wordt u onderzocht door een arts in opleiding.

Op een Spoedeisende Hulp is het altijd mogelijk dat zich verschillende mensen tegelijk melden, hetgeen kan inhouden dat u langer moet wachten. Ook het ondergaan van onderzoek en het wachten op uitslagen zorgen ervoor dat wachttijden kunnen oplopen. Verder kan het zijn dat sommige patiënten weer door andere arsten worden onderzocht. Hierdoor is het mogelijk dat mensen die later zijn gekomen toch eerder worden geholpen.

Mocht u tijdens het wachten problemen ervaren of bijvoorbeeld hevige pijn hebben, meldt u zich dan aan de balie.

Parkeren

Het parkeerterrein bij de Spoedeisende Hulp en de Huisartsenpost is uitsluitend bedoeld voor patiënten van deze afdelingen. Zij kunnen gratis parkeren. Overige parkeerders wordt een parkeertarief van € 15,- in rekening gebracht.

Ondanks de recente uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen kan het in uitzonderlijke omstandigheden voorkomen dat de parkeerplaats vol is. Wij raden u in dat geval aan om de patiënt uit te laten stappen vóór de ingangsdeur van de HAP/SEH. Uitrijden met uw inrijkaart is mogelijk binnen 15 minuten. U kunt daarna uw auto elders parkeren op plaatsen waar dat toegestaan is.

Onderzoek en behandeling

Na een eerste globaal onderzoek door de verpleegkundige of arts krijgt u te horen welke aanvullende onderzoeken en behandeling eventueel plaatsvinden. Dit kan inhouden:

  • opnemen van bloeddruk, pols, temperatuur, etc. 
  • maken van hartfilmpje (ECG)
  • bloedafname
  • röntgenonderzoek (foto, CT scan, MRI scan, echo).

Deze onderzoeken en het bepalen van de uitslag nemen tijd in beslag. Soms vraagt de arts advies aan een medisch specialist, zoals een internist of neuroloog. Houd er dus rekening mee dat u enige tijd op deze afdeling zult blijven. Uiteraard doet men er alles aan om uw verblijf zo kort en aangenaam mogelijk te maken.

Vervolgens hangt het van uw klachten en de onderzoeksuitslagen af welke behandeling eventueel nodig is (hechten wond, gipsverband, medicijnen). De arts bespreekt dit met u. In overleg met andere medisch specialisten kunnen zij besluiten om u op te nemen voor een operatie of verder onderzoek of behandeling.

Het kan zijn dat u bij een bezoek aan de Spoedeisende Hulp een injectie tegen Tetanus ontvangt. Lees meer over het hoe en waarom in de folder Vaccinatie (injecties) tegen tetanus.

Naar huis of opname

Gelukkig kan het merendeel van de patiënten na het bezoek aan de Spoedeisende Hulp weer naar huis. In veel gevallen moet u dan nog terug komen voor controle. De medewerker achter de balie van de Spoedeisende Hulp maakt doorgaans de afspraak. Indien dit niet mogelijk is, krijgt u het telefoonnummer van de betreffende polikliniek mee en maakt u zelf even de afspraak.

De behandelend arts schrijft een brief voor uw huisarts, zodat deze op de hoogte is van uw bezoek aan de Spoedeisende Hulp. Deze brief wordt tegenwoordig rechtstreeks via internet verstuurd aan de huisarts. Mochten er opnieuw klachten ontstaan, dan kunt u contact opnemen met uw huisarts.

Als wordt besloten dat u in het ziekenhuis moet blijven, wordt u opgenomen op een verpleegafdeling.

Kinderen voorrang

Kinderen krijgen bij aankomst op de Spoedeisende Hulp over het algemeen voorrang, tenzij een noodgeval zich aandient.

Alle kinderen op de Spoedeisende Hulp kijken wij volgens een landelijk protocol na. Dit betekent dat uw kind helemaal onderzocht wordt, ook al heeft uw kind bijvoorbeeld alleen een gebroken arm of komt het vanwege buikklachten. Wij doen dat om mogelijk ander letsel te signaleren of een andere oorzaak te vinden voor de klachten.

Ambulance

Als u met een ambulance wordt binnengebracht, wil dit niet zeggen dat u in alle gevallen meteen naar een behandelkamer gaat. Dit hangt af van het spoedeisend karakter. Spoed gaat altijd voor.

Belangrijk: indien u met de ambulance bent binnengebracht en u mag weer naar huis, betekent dit niet dat u ook weer met de ambulance naar huis gaat. Als er geen medische indicatie is om per ambulance vervoerd te worden, dient u zelf uw vervoer naar huis te regelen. Uiteraard kunnen we u helpen om een taxi te bellen.