Praktisch

Spoedeisende hulp

De Spoedeisende Hulp is 24 uur per dag open, 7 dagen per week.

Telefoon: 043 387 67 00
P. Debyelaan 25, 6229 HX Maastricht

De Spoedeisende Hulp (SEH) van het Maastricht UMC+ is voor mensen die met spoed medische hulp nodig hebben. Er is sprake van spoed:

  • als u onwel bent geworden of letsel hebt opgelopen en (per ambulance) naar de Spoedeisende Hulp wordt gebracht;
  • wanneer uw huisarts u verwijst naar de Spoedeisende Hulp. (Indien u van tevoren niet bij uw huisarts bent geweest, kan het zijn dat u wordt terugverwezen naar uw huisarts.)

Als u bij de Spoedeisende Hulp binnenkomt:

  • Meldt u zich bij de balie en neemt u plaats in de wachtkamer.
  • De verpleegkundige roept u zo snel mogelijk binnen om te bekijken wat er met u aan de hand is.

Mocht u tijdens het wachten problemen ervaren of bijvoorbeeld hevige pijn hebben, meld u dan aan de balie.

Als u met een ambulance wordt binnengebracht, wil dat niet zeggen dat u meteen naar een behandelkamer gaat. Dat hangt af van het spoedeisend karakter. Spoed gaat altijd voor.

(Het is mogelijk dat zich meer mensen tegelijk melden en u daardoor moet wachten. Ook het onderzoeken van patiënten en wachten op uitslagen kan leiden tot wachttijd. Sommige patiënten worden opnieuw door andere artsen onderzocht. Daardoor is het mogelijk dat mensen die later binnenkomen toch eerder worden geholpen.)

Parkeren

Bij de Spoedeisende Hulp en de Huisartsenpost kunnen patiënten van die afdelingen gratis parkeren.
In uitzonderlijke gevallen kan het parkeerterrein bij de Spoedeisende Hulp vol zijn. Laat in dat geval de patiënt uitstappen vóór de ingangsdeur. (Met uw inrijkaart kunt u binnen 15 minuten uitrijden. U kunt dan elders parkeren.)

Wat vindt u van deze pagina?