Spoedeisende hulp

Verbouwing SEH en HAP

Via deze speciale verbouwingspagina houden wij u op de hoogte van de vorderingen van de verbouwing van de Spoed Eisende Hulp en Huisartsenpost

Woensdag 22 februari 2017 is de verbouwing van het acute cluster van Maastricht UMC+ gestart. Samenwerken maar toch apartDe huidige SEH en HAP worden verbouwd en uitgebreid. De Acute Opname Afdeling (AOA), die nu nog elders is ondergebracht, zal uiteindelijk aan de SEH toegevoegd worden. Daarmee worden allerlei acute faciliteiten geclusterd op de begane grond aan de zuidwestzijde van het hoofdgebouw.

Tijdens de gehele verbouwing blijven de HAP en SEH gewoon functioneren en kunt u altijd terecht voor acute hulp.
We proberen de overlast tot een minimum te beperken.

Om dat mogelijk te maken worden speciale voorzieningen getroffen. Inmiddels is gestart met het aanleggen van een tunnel in één van de centrale gangen van de SEH. Met de tunnel blijft een doorgaande route beschikbaar en ruimtes toegankelijk terwijl er verbouwd wordt.

Aan het einde van 2018 zal alles klaar zijn. Tot die periode zullen er telkens wat verhuizingen zijn. Ter plekke wordt u geinformeerd over de nieuwe situatie. Onze excuses voor mogelijke overlast.

Binnenmanouvreren tijdelijke ruimte Positioneren tijdelijke ruimte