Praktisch

Ziekenhuisafspraken (consulten) op afstand

Om te voorkomen dat patiënten (onnodig) vaak naar het ziekenhuis moeten komen voor een herhaalafspraak op de polikliniek, houden artsen steeds vaker consult via telefoon, brief, e-mail of screen-to-screen. We noemen dit een afspraak/consult op afstand. Uw arts kan dit aan u voorstellen of wellicht bent u zelf geïnteresseerd in een afspraak op afstand. Bespreek dit dan met uw behandelaar. Houd u er wel rekening mee dat de kosten van een afspraak op afstand of een afspraak waarbij u naar het ziekenhuis moet komen hetzelfde zijn.

Voorwaarden ziekenhuisafspraken (consulten) op afstand

Hieronder vindt u de voorwaarden voor afspraken op afstand

Belconsulten en schriftelijke consulten (via brief of email) zijn mogelijk als:

  • het een herhaalafspraak is ter vervanging van een regulier herhaal-polikliniekbezoek waarbij u zelf naar het ziekenhuis moet komen;
  • het geplande zorg is (vooraf ingepland);
  • u akkoord bent met een consult op afstand en/of u dit zelf aanvraagt;
  • u vooraf nadrukkelijk geïnformeerd bent door uw behandelaar over het doel van de afspraak en dat de kosten hetzelfde zijn als de kosten van een regulier herhaal-polikliniekbezoek waarbij u zelf naar het ziekenhuismoet komen.

Screen-to-screen (beeldverbinding/FaceTalk) consulten zijn mogelijk als:

  • het een herhaalafspraakis ter vervanging van een regulier polikliniekbezoek waarbij u zelf naar het ziekenhuismoet komen;
  • het een eerste regulier polikliniekbezoek is, maar er later (binnen 90 dagen) wel nog een regulier polikliniekbezoek plaatsvindt waarbij u zelf naar het ziekenhuis moet komen;
  • het geplande zorg is (vooraf ingepland);
  • u akkoord bent met een consult op afstand en/of u dit zelf aanvraagt;
  • u vooraf nadrukkelijk geïnformeerd bent door uw behandelaar over het doel van de afspraak en dat de kosten hetzelfde zijn als de kosten van een regulier herhaal-polikliniekbezoek waarbij u zelf naar het ziekenhuismoet komen.

Van zowel belafspraken, schriftelijke afspraken als screen-to-screen afspraken vindt inhoudelijke verslaglegging plaats in uw medisch dossier en terugkoppeling aan uw huisarts.