Dialyse

Dialyse Diahub

Dialyse op locatie, La Valence, EnvidaPatient Diahub

De dialyseafdeling biedt de mogelijkheid om te dialyseren op locatie. Er wordt samengewerkt met het Zorgcentrum La Valence, Envida. De Diahub is niet alleen bedoeld voor de bewoners van dit zorgcentrum, ook dialysepatiënten die dicht in de buurt wonen zijn welkom. Het ziekenhuis is verantwoordelijk voor de dialyse. Patiënten blijven onder controle van de behandelend nefroloog of nurse practitioner van Maastricht UMC+. Dialyseverpleegkundigen van het ziekenhuis voeren de behandeling uit.

 

 

Wat vindt u van deze pagina?