Interne Geneeskunde

Wachtlijst

Bij het vaststellen van de toegangstijden hanteren wij de retrospectieve wachttijd voor een afspraak (Conform landelijke richtlijn toegangstijden polikliniek). Dit is de gemiddelde toegangstijd van alle patiënten van de vorige maand. De berekende toegangstijd is dus een gemiddelde en is dus een indicatie voor de verwachte toegangstijd. Uw specifieke toegangstijd kan afwijken van de weergegeven toegangstijd. Redenen kunnen zijn dat u op een specifiek spreekuur moet zijn waar de toegangstijd iets langer of iets korter voor is of dat het niet mogelijk is een afspraak binnen de gestelde tijd te maken die voor u persoonlijk goed uitkomt. Wij proberen u te allen tijde zo snel als mogelijk te helpen.
Deze lijst wordt maandelijks ge-update en de toegangstijden staan in dagen/weken.

Deze wachtlijst is bijgewerkt op 7 november 2019.

  Polikliniek Diagnostiek Behandeling
  Dagen Weken Dagen Weken Dagen Weken
Brugpoli Endocrinologie 22 3
Polikliniek algemeen spoed via de huisarts of specialist
Polikliniek endocrinologie 36 5
Polikliniek Endocrinologie spoed via de huisarts of specialist 2 0
Polikliniek geriatrie 23 3
Polikliniek Immunologie 61 9
Polikliniek infectieziekten 16 2
Polikliniek Interne algemeen 32 5
Polikliniek Nefrologie 24 3