Oncologie

Verpleegafdelingen

De ziekte kanker wordt behandeld bij elk specialisme. Deze specialismen zijn allemaal vertegenwoordigd bij het Oncologiecentrum. Op welke verpleegafdeling u als oncologiepatiënt wordt opgenomen, is afhankelijk van het specialisme waar u onder behandeling bent.

Een voorbeeld. Patiënten met longkanker gaan doorgaans naar verpleegafdeling A3, patiënten met baarmoederkanker gaan meestal naar verpleegafdeling C2. Enzovoorts.

U krijgt van de arts of de verpleegkundige te horen op welke afdeling u wordt opgenomen.

Bekijk het overzicht van alle verpleegadelingen .

Wat vindt u van deze pagina?