Operatieafdeling (OK)

Medewerkers

De operatieafdeling is een grote afdeling waar veel disciplines werken. Naast de anesthesiologen en de operateurs zijn er op de operatiekamer anesthesiemedewerkers en operatieassistenten aanwezig.

Anesthesiemedewerkers

De anesthesiemedewerker assisteert de anesthesioloog bij de behandeling van de patiënt vóór, tijdens en na de operatie. De anesthesiemedewerker zorgt ook voor de anesthesiologische apparatuur. De eindverantwoordelijkheid van de anesthesietechniek (algehele narcose of plaatselijke verdoving) tijdens de operatie ligt bij de anesthesioloog. Toch heeft de anesthesiemedewerker ook een grote verantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld als het gaat om het bewaken van de lichaamsfuncties moet een anesthesiemedewerker oplettend en nauwkeurig werken en direct reageren als er complicaties optreden.

Operatieassistenten

De operatieassistent assisteert de chirurg en is verantwoordelijk voor het uitvoeren van assisterende, instrumenterende en omloopwerkzaamheden bij de operatie.  De operatieassistent zorgt er voor dat de operatiekamer met alle apparatuur en instrumentarium na elke operatie weer klaar wordt gemaakt voor de volgende operatie.

Holdingmedewerker

De holdingmedewerker is de schakel tussen de verpleegafdeling en de operatieafdeling. Hij/zij geeft door als de patiënt naar de operatieafdeling mag komen. Daarnaast draagt de holdingmedewerker zorg voor ontvangst van de patiënt en verdere voorbereiding  op de operatie.

Recovery-verpleegkundige

De recovery-verpleegkundige ontvangt de patiënt na de operatie op Recovery en bewaakt daar de vitale functies van de patiënt. Deze verpleegkundige houdt na de operatie goed in de gaten hoe de patiënt zich lichamelijk en geestelijk voelt.

Wat vindt u van deze pagina?