Radiologie

Over Radiologie

De afdeling Radiologie, vroeger ook wel röntgenafdeling genoemd, vervult in het ziekenhuis een belangrijke rol bij het stellen van de diagnose. Dit gebeurt met behulp van zogenaamde beeldvormende technieken. Deze beeldvormende technieken maken gebruik van röntgenstralen (skeletfoto’s, doorlichten, mammografie, CT-scan), geluidsgolven (echografie) of magnetische velden (MRI).

Alle onderzoeken worden uitgevoerd door Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundigen (MBB-er) onder verantwoordelijkheid van een gespecialiseerde arts, de radioloog. De radioloog beoordeelt het onderzoek en maakt hiervan een verslag dat naar de arts wordt gestuurd die het onderzoek heeft aangevraagd.

Daarnaast wordt er steeds meer een beroep gedaan op de radioloog om met behulp van deze beeldvormende technieken, in plaats van een operatie, een medische behandeling uit te voeren. Dit noemen we interventieradiologie. Denk hierbij aan verhelpen van bloedvatvernauwingen (dotteren/stenten) of bloedingen (emboliseren), oncologische behandelingen, maar ook het plaatsen van katheters ten behoeve van drainage (nieren, galwegen of elders in het lichaam).

Binnen onze afdeling Radiologie hebben alle radiologen een specifiek aandachtsgebied waarin zij expert zijn (subspecialisme). Van uit de betreffende expertise is er intensief contact en afstemming met andere medisch specialisten over de diagnose en behandeling van de patiënt.

Door continue te investeren in de nieuwste apparatuur, en door onze medewerkers op een hoog niveau op te leiden, biedt de afdeling Radiologie beeldvormend onderzoek van hoge kwaliteit.