Urologie

Over Urologie

Urologie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de urinewegen bij de man en de vrouw en de geslachtsorganen van de man. Organen die onder urologie vallen zijn de nieren, urineleiders, blaas, urinebuis en de mannelijke organen penis, het scrotum met onder andere de testes, en de prostaat. De afdeling urologie besteedt ook aandacht aan de volgende differentiatiegebieden: oncologie; functionele urologie, neuro-urologie en reconstructieve urologie; urodynamica; gynaecologische urologie; kinderurologie; endo-urologie; andrologische urologie, impotentie en vruchtbaarheidsproblemen.

Wat vindt u van deze pagina?