Opname

Transferpunt patiëntenzorg

In het Maastricht UMC+ wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit van zorg. Daaronder valt ook de zorg die nodig is na een ziekenhuisopname. Door een goede samenwerking tussen het ziekenhuis, het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), de diverse zorgaanbieders en zorgverzekeraars regelt het Transferpunt de zorg die u na het ontslag uit het ziekenhuis nodig heeft.

Als u weer thuiskomt na een ziekenhuisopname heeft u misschien nog verpleging, persoonlijke verzorging of een andere vorm van nazorg nodig. Ook kan het zijn dat u hulp bij het huishouden nodig heeft. Hoe u dit soort hulp kunt aanvragen en wat u eventueel zelf moet doen, leest u hier.

Wat doet een transferconsulent?

Binnen het Transferpunt werken transferconsulenten. Zij hebben een maatschappelijk werkende of verpleegkundige achtergrond. Zij zorgen dat de overgang naar huis of het vervolgtraject goed verloopt. De transferconsulent regelt al tijdens uw verblijf in het ziekenhuis de zorg die u straks nodig heeft. Hij/zij wordt door uw behandelend arts en/of verpleegkundige in consult gevraagd maar u kunt ook zelf (of een van uw naasten) contact opnemen met de transferconsulent. Samen met u en/of uw naasten bespreekt de transferconsulent wat u aan zorg nodig heeft. Hij/zij overlegt met een of meer van de volgende personen of instanties en maakt de nodige afspraken: uw specialist, de huisarts, een medewerker van het CIZ, de thuiszorg, wachtlijstbeheerders van verpleegklinieken, herstelklinieken, verzorgingshuizen en revalidatieklinieken, het zorgkantoor en de zorgverzekeraars.

Wat kan de transferconsulent voor u betekenen?

De transferconsulent kan u adviseren en een rol spelen in het regelen van:

 • algemene thuiszorg: persoonlijke zorg en verpleegkundige zorg in natura
 • terminale zorg in de thuissituatie
 • hospice en palliatieve afdeling in verpleegtehuis
 • dagopvang of tijdelijke opname in een verzorgingstehuis 
 • dagbehandeling of revalidatie in een verpleeghuis
 • tijdelijke opname in een herstelkliniek
 • opname in een verpleeghuis (somatiek of geriatrie)
 • het Persoons Gebonden Budget (PGB)
 • hulpmiddelen in de thuissituatie
 • indicatie via het Centrum indicatiestelling Zorg (CIZ)
 • bemiddeling van wachtlijst.

Wat kan het Transferpunt patiëntenzorg niet regelen?

Het Transferpunt patiëntenzorg kan geen verandering van uw woonsituatie bewerkstelligen.

Hulp bij het huishouden

Heeft u na uw opname in het ziekenhuis hulp bij het huishouden nodig? Ook hiervoor heeft u een indicatie nodig. Deze wordt gesteld door de gemeente waarin u woont. U kunt hiervoor terecht bij het loket WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) van uw gemeente.

De indicatie voor huishoudelijke hulp kunt u al voor uw opname in het ziekenhuis aanvragen. Dus weet u al voor uw opname dat u straks hulp bij het huishouden nodig heeft, dan is het aan te raden dat u al van tevoren contact opneemt met uw gemeente. De gemeente regelt een indicatie en geeft deze af bij de zorgaanbieder van uw voorkeur. Het kan enkele weken duren voordat de hulp bij het huishouden daadwerkelijk geregeld is. Als deze hulp, bij ontslag, nog niet geregeld is, is dit geen reden om langer in het ziekenhuis te blijven. Als pas tijdens uw opname blijkt dat u hulp bij het huishouden nodig heeft, wordt er tijdens de opname contact opgenomen met de gemeente. Dit kunt u zelf doen of familie, vrienden.

Indicatiestelling en voorkeur van zorgaanbieder

Voor nazorg heeft u een indicatie nodig van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). De indicatie kan pas gesteld worden wanneer u opgenomen bent in het ziekenhuis. Met het indicatiebesluit kan zorg worden aangevraagd bij een zorgaanbieder. De transferconsulent bespreekt met u welke zorgaanbieder de voorkeur heeft. U kunt dus zelf kiezen door welke thuiszorgorganisatie u geholpen wilt worden. Voor opname in een verpleegkliniek geldt dat u de locatie van voorkeur kunt opgeven. Het kan echter zijn dat u tussentijds wordt opgenomen in een andere locatie. Echter uw voorkeur wordt gerespecteerd en uiteindelijk zult u opgenomen worden in de locatie die u wenst.

Eigen bijdrage

Voor al deze AWBZ-zorg geldt een eigen bijdrage. Deze is onder andere afhankelijk van uw belastbaar inkomen, de zorg met of zonder verblijf in een verpleegkliniek en het aantal zorguren dat u nodig heeft. Deze eigen bijdrage wordt al in rekening gebracht als u in het ziekenhuis medisch bent uitbehandeld en wacht op een vervolgtraject binnen de AWBZ zorg. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van het CAK (Centraal Administratie Kantoor): www.hetcak.nl. U kunt ook het gratis informatienummer 0800-1925 bellen. Ook voor zorg door de ziektekostenverzekering kan het zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen.

Hoe kunt u ons bereiken?

De transferconsulenten zijn te bereiken op werkdagen: maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur. Voor het maken van een afspraak en/ of vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van het Transferpunt patiëntenzorg, telefoonnummer: 043-387 79 66.