Opname

Opnamebureau

Het Opnamebureau plant u in voor een onderzoek of operatie waarvoor u meer dagen in het ziekenhuis verblijft.

Het Opnamebureau

U vindt het  Opname bureau op niveau 1. Volg 6-1 blauw (interactieve plattegrond)

Telefoonnummer: 043-387 73 30
Bereikbaar: 8.30 tot 17.00 uur

Wat doet het Opnamebureau?

  • Schrijft u in voor opname in het Maastricht UMC+;
  • Informeert u telefonisch of schriftelijk over het tijdstip waarop en de plaats waar u zich kan melden op de dag van de opname;
  • Voor bepaalde behandelingen geldt een wachtlijst. Het Opnamebureau zet u op de wachtlijst.

Let op!
Geef adreswijzigingen, verandering van huisarts en wijzigingen in verzekering aan ons door:
Patienten- en Verblijfsregistratie
Telefoonnummer:  043 387 68 33 of 043 387 68 34

Bent u verhinderd op de opnamedatum of tijdstip, geef dit door aan het Opnamebureau. Wij kunnen daarmee een andere patiënt helpen.

Uitstel opname

Het kan voorkomen dat wij uw opname of operatie moeten uitstellen. De reden hiervoor is:

  • Er vindt een spoedoperatie plaats;
  • Er is geen bed vrij op de afdeling;
  • U bent grieperig of uw bloed is niet goed.

Wij stellen u direct op de hoogte en spreken een nieuwe datum voor opname met u af.

 

Wat vindt u van deze pagina?