Dienst Geestelijke Verzorging

Stiltecentrum

Het Stiltecentrum is een ruimte waar iedereen welkom is die rust, stilte of gelegenheid tot gebed zoekt. Bovendien is er in de nabij gelegen kamers gelegenheid tot een gesprek met één van de geestelijk verzorgers.

Stiltecentrum

Wie even tot zichzelf wil komen vindt bij de hoofdingang van het ziekenhuis het Stiltecentrum, tegenover de apotheek ( volg de route 8-1 ). Hier kunt u dag en nacht terecht om alleen te zijn in stilte, om te bidden, om een kaarsje op te steken of op te schrijven wat u bezighoudt. Er ligt ook een schrift waarin u iets van uzelf op kunt schrijven: een gedachte, een gebed...…
Hier liggen ook de herdenkboeken ter inzage die gemaakt zijn naar aanleiding van eerdere herdenkingsbijeenkomsten.

Zie ook de interactieve plattegrond voor locatie stiltecentrum.

Communie

Op werkdagen kunt u op de verpleegafdelingen de communie ontvangen. Graag uw wens kenbaar maken bij de verpleegkundige of arts van uw afdeling of direct bij de medewerkers van de Dienst Geestelijke verzorging. Deze zijn te bereiken via 043-3875338.

Gesprek

Wilt u na of naar aanleiding van de viering een gesprek met een geestelijk verzorger dan kunt u hen hier bereiken.

Neonatologie

Locatie stiltecentrumLocatie stiltecentrumtegenover de apotheek.Voor de afdeling Neonatologie hebben wij ook nog een aparte  folder. Deze is op hun website te vinden: https://centraal.mumc.nl/sites/central/files/aandacht_voor_ouders_en_gezin.pdf

Stiltecentrum