Kwaliteit & patiëntveiligheid

Calamiteitenrapportage 2016

Om openheid te geven over de incidenten, calamiteiten en daarbij behorende verbetermaatregelen in het Maastricht UMC+, publiceren wij de jaarrapportage 2016 via onze website.

De Calamiteitenrapportage MUMC+ 2016 vindt u hier