Kwaliteit & patiëntveiligheid

Keurmerken

Het Maastricht UMC+ vindt kwaliteit en veiligheid zeer belangrijk en heeft daarom talloze certificeringen, accreditaties en erkenningen verworven. Verbetering is echter altijd mogelijk en we streven dan ook naar verdere verbetering. We zijn en blijven kritisch op ons eigen handelen.

Nederlands Instituut Accreditatie Zorginstellingen

NIAZ-QmentumAl sinds 1999 is het ziekenhuis NIAZ-geaccrediteerd. Dit geeft aan dat het Maastricht UMC+ voldoet aan de normen voor goede bedrijfsvoering van het Nederlands Instituut Accreditatie Zorginstellingen. In 2017 heeft het Maastricht UMC+ het accreditatiebewijs voor de vijfde keer behaald. Meer informatie: www.niaz.nl

Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorg

HKZ (Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorg)Onze dialyseafdeling en transmurale apotheek zijn HKZ-gecertificeerd. Certificatie door de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorg is dé manier om zichtbaar te maken dat intern de zaken goed op orde zijn, dat de cliënt altijd centraal staat en dat de organisatie voortdurend en systematisch werkt aan verbetering van de zorg. Meer informatie: www.hkz.nl

Roze lintje en Libelle Gouden Borstbeeld

Roze lintje BorstkankerVereniging Nederland Het roze lintje is een erkenning verleend door de BorstkankerVereniging Nederland aan ziekenhuizen die goede zorg leveren aan borstkankerpatiënten. Meer informatie: www.borstkanker.nl. Tevens is het borstkankerteam van het Maastricht UMC+ beloond met het gouden borstbeeld van de Libelle voor de best mogelijke zorg voor borstkanker. Meer informatie: www.borstkanker.nl.

Smiley’s Stichting Kind en Ziekenhuis

Smiley’s Stichting Kind en ZiekenhuisDe Stichting Kind en Ziekenhuis kent Smiley’s toe aan ziekenhuizen die zich positief onderscheiden door hun voorzieningen voor kinderen en ouders. Het Maastricht UMC+ heeft een Smiley ontvangen voor de kraamafdeling en voor de kinderafdeling. Meer informatie: www.kindenziekenhuis.nl

WHO/UNICEF-certificaat borstvoeding

WHO/UNICEF certificaat ‘Zorg voor Borstvoeding'Het Maastricht UMC+ heeft het WHO/UNICEF-certificaat ‘Zorg voor Borstvoeding’ toegekend gekregen. Zowel de kraamafdeling als de afdeling neonatologie heeft dit certificaat ontvangen. Meer informatie: www.zorgvoorborstvoeding.nl  

VaatkeurmerkVaatkeurmerk

Het Maastricht UMC+ is in het bezit van het vaatkeurmerk. Dit keurmerk wordt toegekend aan ziekenhuizen die voldoen aan een aantal basiscriteria rondom de zorg voor hart- en vaatpatiënten (onder meer goede samenwerking, behandeling en diagnostiek). Meer informatie: www.hartenvaatgroep.nl  

SpataderkeurmerkSpataderkeurmerk

Het Spatadercentrum van het Maastricht UMC+ heeft van de Hart&Vaatgroep het Spataderkeurmerk gekregen. Dit houdt in dat het Spatadercentrum voldoet aan alle 13 kwaliteitscriteria die deze vereniging heeft opgesteld voor spataderzorg. Meer informatie: www.hartenvaatgroep.nl.

JACIE (Joint Accreditation Committee ISCT EBMT)Joint Accreditation Committee ISCT EBMT

Het Maastricht UMC+ heeft het internationale JACIE-keurmerk van de Joint Accreditation Committee ISCT EBMT ontvangen voor de zorg rondom beenmerg- en stamceltransplantaties. Hiermee wordt aangegeven dat de zorg inhoudelijk goed geregeld is. Meer informatie: www.ebmt.org

EFI-keurmerk orgaan- en beenmergtransplantaties

European Federation of ImmunogeneticsHet Maastricht UMC+ heeft het internationale EFI-keurmerk ontvangen van de European Federation of Immunogenetics voor de kwaliteit van donorselectie in het kader van orgaan- en beenmergtransplantaties. Hiermee wordt voldaan aan de internationaal gestelde kwaliteitseisen. Meer informatie: www.efiweb.eu

Beste Zorg CZKwaliteit kankerzorg

Rondom drie soorten kanker is bepaald in hoeverre ziekenhuizen voldoen aan criteria opgesteld door de patiëntenverenigingen. Het Maastricht UMC+ heeft voor deze drie soorten (dikke darmkanker, bloed- en lymfeklierkanker, en borstkanker) een positieve beoordeling gekregen via een zogenoemde 'groene vink'. Zie ook het roze lintje hieronder. Meer informatie: www.nfk.nl

ProstaatkankerStichting.nlPatiëntenwijzer Prostaatkankerzorg

Het Maastricht UMC+ heeft het vinkje voor goede prostaatkankerzorg gekregen. Dit betekent dat wij in de wijzer voor patiënten aangemerkt staan met een groen vinkje. Dit helpt patiënten bij de keuze voor een zorginstelling. Meer informatie: http://prostaatkankerstichting.nl/patientenwijzer-prostaatkanker

ISO 15189ISO-15189 Laboratoria

De laboratoria Klinische Genetica, Voortplantingsgeneeskunde (VPG), Medische Microbiologie, Transplantatie immunologie, laboratorium weefseltypering, Pathologie, Klinische Farmacie en Toxicologie en het Centraal Diagnostisch Laboratorium hebben een kwaliteitsmanagementsysteem opgezet naar de richtlijnen van de NEN-EN-ISO 15189 en zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA). Dit impliceert een internationale erkenning. De scope (lijst van verrichtingen) waarvoor de accreditatie geldt, is opgenomen op de website van de RvA. Meer informatie: www.rva.nl 

Good Manufacturing Practice ziekenhuisfarmacie (GMP-z)

Good Manufacturing Practice ziekenhuisfarmacieOnze apotheek voldoet aan de eisen gesteld in de GMP-z (Good Manufacturing Practice ziekenhuisfarmacie) ten aanzien van het gereed maken van en distributie van geneesmiddelen, en het hierbij vereiste kwaliteitssysteem. Toezicht en handhaving van deze kwaliteitsnorm vindt plaats door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Meer informatie op: www.igz.nl/onderwerpen/curatieve-gezondheidszorg/apotheken/

ISO 15189ISO-certificaten Facilitair Bedrijf

Het Facilitair Bedrijf is al jarenlang breed gecertificeerd volgens de ISO-normen, die garant staan voor klantgerichte bedrijfsvoering. Ook het kwaliteitssysteem medische gassen en het voedselveiligheidssysteem van het Maastricht UMC+ zijn ISO-gecertificeerd. Meer informatie: www.nen.nl.

ISO 15189Goede ARBO-zorg

Het Maastrichtse ziekenhuis heeft een certificaat voor goede Arbozorg. Dit betekent dat er naast goede zorg voor patiënten ook aandacht is voor het personeel. Meer informatie: www.nen.nl

NEN 7510-7511 Informatiebeveiliging

ISO 15189Het Maastrichtse ziekenhuis heeft aangetoond dat het voldoet aan de normen voor informatiebeveiliging en betrouwbaarheid zoals vastgelegd in de NEN-ISO 7510/7511. Meer informatie op www.nen.nl.

ISO Clinical Trial Centrum Maastricht

ISO 15189Het Clinical Trial Centrum Maastricht faciliteert onderzoekers en onderzoeksorganisaties bij de voorbereiding en uitvoering van klinisch wetenschappelijk onderzoek. Het Clinical Trial Centrum Maastricht is ISO-gecertificeerd. Meer informatie: www.nen.nl 

Ziekenhuisgygiëne en Infectiepreventie

Eu PreventDe vakgroep Ziekenhuishygiëne en Infectiepreventie heeft in 2012 als eerste vakgroep in de Euregio voldaan aan de door EuPrevent gestelde kwaliteitseisen op het gebied van infectiepreventie. Meer informatie: www.euprevent.eu.

Nationale Patiëntveiligheid Award Feniks

VMS VeiligheidsprogrammaDe medewerkers van de ziekenhuisapotheek en de verpleegafdelingen van het organisatie-onderdeel Beschouwend & Centrum voor Chronische Ziekten hebben met het project Feniks de Nationale Patiëntveiligheid Award van het VMS Veiligheidsprogramma gewonnen. Door dit project zijn medicatiefouten en het risico op besmetting bij klaarmaken van parenterale medicatie sterk afgenomen en is de patiëntveiligheid sterk verbeterd. Meer informatie: www.vmszorg.nl.

Freya & pluimFreya Pluim

Met de fertiliteitsmonitor kunnen patiënten op een eenvoudige manier informatie krijgen over het behandelaanbod en de kwaliteit van zorginstellingen op het gebied van vruchtbaarheid. Het Maastricht UMC+ krijgt daarvoor ‘een pluim’ van de patiëntenvereniging.
Meer informatie op www.freya.nl.

Kwaliteitszegel DermatologieKwaliteitszegel Dermatologie

De afdeling Dermatologie van het Maastricht UMC+ heeft van Huidpatiënten Nederland (de koepelorganisatie van huidpatiëntenverenigingen) de Kwaliteitszegel Dermatologie gekregen. Dit houdt in dat de afdeling Dermatologie aantoont te streven naar een hoge kwaliteit van zorg voor huidpatiënten. Meer informatie op: www.huidpatienten-nederland.nl/Activiteit/welkom-act6

European Society for Medical Oncology

European Society for Medical OncologyMaastricht UMC+ is door de European Society for Medical Oncology (ESMO) geaccrediteerd voor de integratie van oncologie met palliatieve zorg. Hiermee is aangetoond dat de zorg voor kankerpatiënten in de laatste levensfase goed op orde is, er onderzoek wordt uitgevoerd en dat er onderwijs gegeven wordt. Meer informatie op: www.esmo.org

Achmea PluscertificaatAchmea Pluscertificaat

Maastricht UMC+ heeft van Achmea de erkenning Pluscertificaat ontvangen voor de volwassen Diabeteszorg en de COPD zorg. Het gaat dan om zaken als het uitblijven van complicaties, goede indicatiestelling, het naleven van richtlijnen en protocollen en patiëntervaringen. Om in aanmerking te komen voor een Pluscertificaat moeten de instellingen ook voldoen aan de door Achmea gestelde eisen aan patiëntveiligheid.

Beste Zorg CZBeste Zorg CZ

Maastricht UMC+ heeft van CZ de erkenning 'Beste Zorg' ontvangen voor borstkankerzorg en zorg bij ernstige eetstoornissen. Hiermee staan we op de CZ-website vermeld als voorkeursaanbieder en voldoen we aan de door CZ gestelde kwaliteitscriteria.  

stomakeurmerkStomazorgwijzer / Urinestomazorgwijzer

Het Maastricht UMC+ heeft voor zowel darmstoma- als urinestomazorg een groen vinkje gekregen van de Nederlandse Stomavereniging. Het groene vinkje betekent dat bij het Maastricht UMC+ patiënten met een stoma in goede handen zijn. Het groene vinkje is ontwikkeld door stomadragers, stomaverpleegkundigen, artsen en de Nederlandse Stomavereniging. Het vinkje is bedoeld om de zorg beter af te stemmen op de wensen en behoeften van stomadragers.

Cystic Fibrose-keurmerk

Het Cystic Fibrose-team van het Maastricht UMC+ heeft het keurmerk gekregen van de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting, de vereniging van patiënten die aan cystic fibrosis (of taaislijmziekte) lijden. Voor dat keurmerk is het Maastrichtse CF-team onder de loep genomen: alle processen zijn nagelopen, waarbij we voldoen aan de normen voor goede zorg. 

BREEAMBREAAM-duurzaamheidskeurmerk

BREEAM-NL is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidsprestatie van gebouwen te bepalen. Voor het nieuwe bouwdeel van het hoofdgebouw aan de Verheylaan hebben we het keurmerk Nieuwbouw en Renovatie behaald. Meer informatie op www.breeam.nl.