Kwaliteit & patiëntveiligheid

Informatie VRE bacterie

Onderstaand vindt u een aantal veelgestelde vragen met betrekking tot de VRE-bacterie. Mocht u aanvullende vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de Afdeling Ziekenhuishygiëne & Infectiepreventie via 043 - 387 71 35

Wat is een VRE-bacterie?

VRE is een afkorting van ‘Vancomycine Resistente Enterokok’. Enterokokken zijn bacteriën die in de darmen van gezonde mensen voorkomen. Ze zijn daar niet gevaarlijk. Soms kunnen enterokokken infecties veroorzaken, met name bij patiënten met een verminderde weerstand. VRE is een enterokok die moeilijker te behandelen is, omdat deze ongevoelig is voor de gangbare antibiotica (waaronder vancomycine).

Is de VRE-bacterie gevaarlijk?
Nee, voor gezonde mensen is hij niet gevaarlijk. Maar bij patiënten met een verminderde weerstand kan de VRE-bacterie een infectie veroorzaken. De behandeling van die infectie is niet makkelijk. De bacterie is namelijk multiresistent. Dat betekent dat de bacterie niet reageert op gangbare antibiotica (antibiotica die veel gebruikt worden). Er moet dan gebruik gemaakt worden van andere antibiotica, die moeilijker toe te dienen zijn of veel bijwerkingen veroorzaakt.

Kan ik ziek worden van VRE?
Mensen die VRE-drager zijn merken daar in principe niets van. Zij dragen de bacterie gewoon bij zich zonder daar zelf klachten van te hebben. Voor mensen met een verminderde weerstand kan de bacterie tot infecties leiden.

Is de VRE-bacterie gevaarlijk voor zwangere vrouwen en het ongeboren kind?
Nee, de VRE-bacterie is niet gevaarlijk voor zwangere vrouwen en het ongeboren kind.

Hoe verspreidt deze VRE-bacterie zich?
De bacterie verspreidt zich via direct contact (handen) of via voorwerpen, bijvoorbeeld via het bed, het nachtkastje of het toilet, en kan daar ook goed overleven. Op deze manier kan de bacterie worden overgebracht van de ene naar de andere patiënt. De bacterie verplaatst zich niet door de lucht.

Ik heb diarree, komt dit door VRE?
VRE veroorzaakt geen diarreeklachten. Diarree kan veel verschillende oorzaken hebben. Diarree kan bijvoorbeeld ook veroorzaakt worden door medicijnen of virussen.

Vormt VRE in de thuissituatie een probleem?
In de thuissituatie vormt VRE geen probleem. VRE-dragerschap vormt namelijk geen risico voor gezonde mensen. Alleen bij mensen met een sterk verminderde weerstand kan het eventueel tot een infectie leiden.

Mijn familie heeft me bezocht in het ziekenhuis. Moeten zij zich ook laten testen?
Nee. VRE-dragerschap is geen probleem voor gezonde mensen. Alleen bij mensen met een sterk verminderde weerstand kan het eventueel tot een infectie leiden. Daarom hoeven alleen patiënten zich te laten testen. Bij kortdurende contacten is de kans op overdracht van VRE zeer klein.

Ik moet een operatie/behandeling ondergaan, kan deze gewoon doorgaan?
Als u (mogelijk) drager van VRE bent en u moet een operatie/behandeling ondergaan, dan kan deze gewoon doorgaan. Wel worden er voor, tijdens en na de operatie extra maatregelen genomen door de medewerkers. U hoeft zelf geen maatregelen te treffen.

Wat als ik opgenomen moet worden in een ander ziekenhuis?
Als u (mogelijk) drager van VRE bent, vragen wij u dit bij eventuele opname of bij een polikliniekbezoek in een ander ziekenhuis te melden. De medewerkers kunnen dan maatregelen nemen om mogelijke verspreiding te voorkomen. Als u via ons direct wordt overgedragen aan een ander ziekenhuis, lichten wij het ziekenhuis in.

Ik ben in het ziekenhuis geweest, moet ik mij laten testen op VRE?
Patiënten die in het ziekenhuis liggen en voor het onderzoek worden getest op VRE worden middels een brief geïnformeerd. Als u gezond bent hoeft u zich niet te laten testen.

Ik moet binnenkort naar een polikliniek, maar weet niet of ik VRE-drager ben. Kan ik de polikliniek gewoon bezoeken?
U kunt zonder problemen de polikliniek bezoeken. Voor de poliklinieken gelden dezelfde maatregelen als bij een opname, namelijk dat bij lichamelijk onderzoek schort en handschoenen worden gedragen. Van de mogelijke besmetting is een melding gemaakt in uw dossier. De medewerkers van de polikliniek weten dus precies wat ze moeten doen.

Hoe kom je weer van de VRE-bacterie af?

Als u gezond bent, zal de VRE-bacterie op natuurlijke wijze weer verdwijnen uit het lichaam. Het is helaas niet goed bekend hoe lang dat kan duren. U hoeft hiervoor geen medicijnen in te nemen of een behandeling te krijgen. Om te voorkomen dat u de bacterie verspreidt en eventueel ernstig zieke patiënten besmet, vragen wij u om altijd uw handen te wassen na toiletbezoek.

Als u drager bent van de VRE-bacterie heeft dit alleen gevolgen bij opname in een ziekenhuis/verpleeghuis of intensief contact met ernstig zieke mensen. In de thuissituatie is de VRE-bacterie geen probleem.

Hoe lang duurt het tot de bacterie uit mijn lichaam is verdwenen?
Er is helaas nog niet veel bekend over hoe lang patiënten de bacterie bij zich blijven dragen. Het is niet mogelijk om de dragerschapsduur te verkorten door een behandeling.