Kwaliteit & patiëntveiligheid

Kwaliteitsvenster ziekenhuizen

Kwaliteitsvenster Maastricht UMC+ azMZiekenhuizen in Nederland willen open zijn over hun kwaliteit van zorg. Daarom hebben zij gezamenlijk het Kwaliteitsvenster ontwikkeld. Het venster geeft patiënten en andere geïnteresseerden inzicht in onderwerpen die iets zeggen over de kwaliteit van het ziekenhuis en de ervaringen van patiënten met het ziekenhuis. Bekijk hier de gegevens van het Maastricht UMC+.

Het Kwaliteitsvenster laat de algemene kwaliteit van een ziekenhuis zien op tien onderwerpen, zoals ervaringen van patiënten, het werk van artsen, tevredenheid van medewerkers en keurmerken. Wat gaat goed en wat kan beter? In het Kwaliteitsvenster staat hoe een ziekenhuis scoort op de diverse onderdelen. De score wordt uitgedrukt in een cijfer, percentage of getal. Deze score is te vergelijken met een eerdere score van het ziekenhuis, met een landelijke standaard of met andere ziekenhuizen in Nederland. Wijkt de score van een ziekenhuis hiervan af, dan legt het ziekenhuis in een toelichting uit hoe dit komt. Het Kwaliteitsvenster zegt niet direct iets over de kwaliteit van een individuele behandeling. Hierover kan een patiënt met de eigen arts of verpleegkundige spreken of met een andere betrokkene uit het ziekenhuis.

Het Kwaliteitsvenster is ontwikkeld door ziekenhuizen in Nederland en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), in samenwerking met onderzoeksbureau SiRM, patiënten en deskundigen.