Uw welzijn

Tevredenheid en klachten

Patiënttevredenheid

We stellen uw mening zeer op prijs, ook als die kritisch is. Het stelt ons in staat om zaken te verbeteren. Daarom kan het voorkomen dat u gevraagd wordt om deel te nemen aan een klantentevredenheidsmeting. In dat geval ontvangt u een vragenlijst in een envelop, zodat u deze thuis op een rustig moment kunt invullen en terugsturen. Wij hopen dat u op deze wijze uw ervaring met ons wilt delen, zodat we u als patiënt beter van dienst kunnen zijn, zowel in de kwaliteit van zorg als in de persoonlijke aandacht en bejegening.

Online MUMC+ patiëntenpanel

Klantgerichtheid is een een belangrijk onderdeel van de zorg en we willen patiënten, bezoekers en begeleiders dan ook actief betrekken bij het ontwikkelen van nieuw beleid en het verbeteren van onze dienstverlening. Daarom zijn we een online patiëntenpanel gestart. Via internet kunt u uw mening geven over onderwerpen die te maken hebben met de zorg en dienstverlening in en om het Maastricht UMC+. Meer informatie

Klacht indienen

Wij vinden het erg belangrijk dat u als patiënt tevreden bent over uw behandeling en verzorging. Als u desondanks niet tevreden bent over de gang van zaken, laat ons dat a.u.b. weten. De klachtenopvang van het Maastricht UMC+ biedt u dan mogelijkheden om te komen tot een oplossing. Door uw klacht kenbaar te maken, helpt u ons bovendien om onze dienstverlening verder te verbeteren. U kunt uw klacht op diverse manieren aan ons kenbaar maken. Meer informatie 

Is alles naar wens?-formulier

Heeft u een goed idee, een praktische suggestie of een compliment? Wij nodigen u uit dit aan ons te laten weten. Vult het online Is alles naar wens-kaartje in en klik op 'verstuur'. Wij koppelen uw opmerking terug naar de betrokken afdeling. Regelmatig vermelden wij op onze website tot welke verbeteracties binnengekomen tips en suggesties hebben geleid. Meer informatie

 

Wat vindt u van deze pagina?