Patiëntervaringen bezoek Functieafdeling

Van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021 hebben 6.781 patiënten de vragenlijst over de ervaringen bij hun bezoek aan één van onze functieafdelingen ingevuld.  Zij geven een 8,7 als cijfer voor het bezoek aan de functieafdeling.

Op een functieafdeling kunnen patiënten terecht voor verschillende soorten onderzoek om een eventuele ziekte vast te stellen of uit te sluiten. Een functieonderzoek wordt aangevraagd door een huisarts of specialist in het ziekenhuis.

Wat gaat goed?
 • 9 op de 10 patiënten wacht minder dan een kwartier
 • Patiënten vinden de baliemedewerkers vriendelijk
 • Patiënten hebben veel vertrouwen in degenen die het onderzoek doen
 • Er wordt duidelijk uitgelegd wat ze gaan doen bij het onderzoek
 • Bij vragen worden duidelijke antwoorden gegeven
 • Er wordt alles gedaan om de pijn laag te houden
 • Het is duidelijk wat te doen na het onderzoek
 • Patiënten vinden dat ze respectvol behandeld worden

 

Wat kan beter?
 • Patiënten vinden het vervelend dat ze niet geïnformeerd worden over hoe lang ze moeten wachten.
 • Sommige afdelingen zijn moeilijk te vinden
 • Patiënten vinden het vervelend dat andere mensen kunnen horen wat er gezegd wordt aan de balie.

 

Verbeteracties

Op basis van de resultaten wil Maastricht UMC+ verbeteringen doorvoeren.:

 • Informatie over wachttijd: er wordt een plan van aanpak wordt gemaakt om de informatie over de wachttijden te verbeterenDeels wordt dit ook meegenomen in de (ver)bouwplannen van het ziekenhuis
 • Privacy aan de balie:  hier proberen we al zoveel mogelijk afstand te houden. Bij de verbouwplannen voor de functieafdelingen is dit een belangrijk aandachtspunt.. 
 • Vindbaarheid afdeling: er wordt geanalyseerd welke afdelingen moeilijk vindbaar zijn. Op basis daarvan kijken we of en hoe we de vindbaarheid kunnen verbeteren. Ook dit zal een belangrijk onderdeel zijn bij de verbouwing en herinrichting van de functieafdeling. 
infographic met top 3 goed en top 3 kan beter_bezoek functieafdelingen
Infographic met top 3 resultaten die goed gaan en die beter kunnen bij bezoek Functieafdeling
Sluit de enquête