Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Patiëntervaringen bezoek Functieafdeling (juli 2021 t/m december 2021)

Van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021 hebben 5.979 patiënten de vragenlijst over de ervaringen bij hun bezoek aan één van onze functieafdelingen ingevuld.  Zij geven een 8,7 als gemiddeld cijfer voor het bezoek aan de functieafdeling.

Op een functieafdeling kunnen patiënten terecht voor verschillende soorten onderzoek om een eventuele ziekte vast te stellen of uit te sluiten. Een functieonderzoek wordt aangevraagd door een huisarts of specialist in het ziekenhuis.

Wat gaat goed?

 • 9 op de 10 patiënten wacht minder dan een kwartier
 • Patiënten vinden de baliemedewerkers vriendelijk
 • Patiënten hebben veel vertrouwen in degenen die het onderzoek doen
 • Er wordt duidelijk uitgelegd wat ze gaan doen bij het onderzoek
 • Bij vragen worden duidelijke antwoorden gegeven
 • Er wordt alles gedaan om de pijn laag te houden
 • Patiënten vinden dat ze respectvol behandeld worden

Wat kan beter?

 • Sommige afdelingen zijn moeilijk te vinden
 • Patiënten vinden het vervelend dat ze niet geïnformeerd worden over hoe lang ze moeten wachten.
 • Patiënten vinden het vervelend dat andere mensen kunnen horen wat er gezegd wordt aan de balie.
 • 1 op de 8 patiënten ervaart dat anderen konden meeluisteren of meekijken bij de ingreep of het onderzoek.
 • Patiënten worden regelmatig niet betrokken bij gesprekken tijdens de ingreep of het onderzoek.
 • Het is regelmatig onduidelijk wat te doen na het onderzoek

Verbeteracties

Op basis van de resultaten wil Maastricht UMC+ verbeteringen doorvoeren:

Informatie over wachttijden

Er  wordt een plan van aanpak gemaakt om de informatie over de wachttijden te verbeterenDeze plannen worden deels ook meegenomen in de (ver)bouwplannen van het ziekenhuis

Privacy aan de balie

Hier proberen we al zoveel mogelijk afstand te houden. Het ziekenhuis wordt binnenkort verbouwd. Bij de verbouwplannen voor de functieafdelingen is privacy aan de balie een belangrijk aandachtspunt.

Vindbaarheid afdeling

Er wordt geanalyseerd welke afdelingen moeilijk vindbaar zijn. Op basis daarvan kijken we of en hoe we de vindbaarheid kunnen verbeteren. Ook dit zal een belangrijk onderdeel zijn bij de verbouwing en herinrichting van de functieafdeling. 

 

infographic met top 3 goed en top 3 kan beter_bezoek functieafdelingen juli tot dec 2021
nfographic met top 3 goed en top 3 kan beter functieafdelingen- cijfers 2e helft 2021
Sluit de enquête